Detta är en artikel från TT.

Kondomförsäljningen slog rekord i september

Telegram från TT / Omni
27 October 2021, 21.18

Pandemin tvingade svenskarna att hålla avstånd till varandra.

Att sex varit efterlängtat syns på kondomförsäljningen – som skjutit i höjden sedan restriktionerna stegvis plockats bort.

Redan i maj och juni började försäljningen av kondomer att ta fart igen sedan covid-19-pandemin bröt ut i mars 2020. Det var första gången som den vände uppåt igen, berättar Anette Otterström, kommunikationschef på RFSU AB.

– Sedan dess har försäljningen fortsatt uppåt och i september, när restriktionerna släppte, slog den rekord under pandemin.

Okej att träffas

Om den ökade försäljningen har att göra med de lättade restriktionerna är inte fastslaget, men mycket tyder på det.

– Jag tänker spontant att det handlar om att man får träffas mer och vara närmare än man varit under pandemin. Det tyder på att folk ändå har hållit sig till restriktionerna och att man nu känner att det är okej att träffas igen. Förhoppningsvis har livet blivit lite mer som vanligt för de flesta.

I Norge och Danmark, som hade tuffare nedstängningar, har försäljningen ökat med 32 respektive 28 procent. I Sverige har försäljningen varit mer jämn, vilket troligen beror på att vi inte haft lika hårda restriktioner. Trots det syns en tydlig återhämtning även i Sverige – försäljningen av kondomer ökade med 8 procent under tredje kvartalet i år, jämfört med motsvarande period förra året.

– Vi tycker det här är jätteviktigt. Det handlar både om att ta ansvar för sig själv och andra. Kondom är det enda preventivmedlet som skyddar både mot oönskad graviditet och könssjukdomar.

Kondomanvändningen uppåt

Samtidigt visar en undersökning av Bilendi, gjord på uppdrag av RFSU, att kondomanvändningen bland unga mellan 16 och 35 är på väg upp.

– Den ser ut att öka ganska mycket bland unga. Vi såg det redan 2018 och 2019. Sedan kom pandemin, vilket påverkade siffrorna eftersom man inte kunde leva som vanligt, säger Otterström.

Undersökningen baseras på svar från 531 män och kvinnor i den aktuella åldersgruppen. Runt 60 procent av ungdomarna mellan 16 och 20 uppger att de använt kondom i samband med sex de senaste tolv månaderna. Bland personer mellan 21 och 35 år är motsvarande siffra 46 procent.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning bildades 1933 på initiativ av Elise Ottesen-Jensen, som även var dess ordförande från 1933 till 1959.

Är en ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden organisation, uppbyggd av lokalavdelningar och kollektivt anslutna riksorganisationer, de flesta av politisk eller facklig karaktär.

Arbetar för en positiv, tolerant, fördomsfri och öppen syn på sex- och samlevnadsfrågor, framför allt genom opinionsbildning och en omfattande utbildningsverksamhet med seminarier, konferenser och kurser för yrkesfolk och allmänhet.

RFSU:s affärsdrivande verksamhet domineras dels av preventivmedelsförsäljning, dels av utveckling, tillverkning och marknadsföring av hjälpmedel för handikappade.

Källa: NE