Kraftig skuldökning oroar Kronofogden

Kraven på obetalda skulder är högre än någonsin hos Kronofogden.

Framförallt handlar det om stora belopp för flera hundratusen kronor som nu ökar dramatiskt.

Kronofogden ser utvecklingen som ännu ett tecken på en vikande konjunktur.

Telegram från TT / Omni
23 sept. 2019, 06.00

Myndigheten har gjort en sammanställning över första halvåret 2019. Under perioden ökade det sammanlagda skuldbeloppet med 12,7 procent jämfört med samma period 2018 till drygt nio miljarder kronor. Kronofogden konstaterar att man därmed ligger på en historiskt hög nivå och myndigheten uttrycker oro för framtiden.

– Det vi kan se är att återbetalningen av krediter inte verkar gå lika bra längre och den totala skulden ökat dramatiskt bara på ett år. Ökningen är så signifikant att det är tydligt att något händer med konjunkturen, säger Andrea Gleerup, enhetschef på Kronofogden.

Under de senaste månaderna har kommit allt fler signaler om en vikande konjunktur, dels i form av tillväxtsiffror, dels i form av en stigande arbetslöshet. Kronofogden bekräftar nu den bilden.

Tecken på konjunkturavmattning

– De första tecknen på en konjunkturavmattning är att vi får mer ansökningar från småföretag som har skulder till andra företag och det ökade ganska tydligt förra året. Tittar man nu på de här siffrorna är det finansinstituten som står för den största ökningen och då kan man tänka sig att det är privatpersoner som börjat få svårt att betala tillbaka sina lån.

Framförallt är det krav på stora obetalda skulder, i beloppsintervallet 100 000–500 000 kronor som ökar, upp 22 procent jämfört med 2018.

Ett trendbrott

Ett trendbrott som oroar Kronofogden är att skulderna i den yngsta åldersgruppen som mäts, 18–25 år, ökat i antal och storlek. Enligt Andrea Gleerup handlar det då främst om snabba lån som sms-lån alternativt kreditkortsutgivare eller olika former av e-handelsfinansiering där man inte kunnat betala sitt inköp till bolagen sköter faktureringen.

– Det finns ett tryck från marknaden att du ska ta lån och vi från Kronofogden kan nu se följderna av den ganska aggressiva marknadsföringen som finns i dag. Jag själv är bekymrad över det vi ser och vi kan bara försöka jobba mer förebyggande insatser där man pratar med ungdomar om vilka konsekvenserna kan bli.

Fakta: betalningsföreläggande

Kronofogden hjälper till att fastställa skulder.

Detta sker genom att personen ansöker om betalningsföreläggande vilket sker genom ett brev, ett så kallat föreläggande, till den du vill få betalt av.

Om betalning inte sker kan Kronofogden fatta beslut om ett utslag om betalningsföreläggande. Utslaget kan sedan användas för att få hjälp av myndigheten att driva in skulden.

Om parter är oense fattas inget beslut utan man får i stället vända sig till domstol för att avgöra tvisten.

För statliga skulder, till exempel skatter eller studielån, gäller andra regler. Då behövs inget utslag från Kronofogden, dessa lämnas direkt för indrivning.

Källa: Kronofogden