Detta är en artikel från TT.

"Kriminalvården ska få alla resurser de behöver"

Telegram från TT / Omni
22 July 2021, 11.16, uppdaterad 22 July 2021, 13.13

Justitieminister Morgan Johansson är lättad över att de båda vårdarna som togs som gisslan på Hällbyfängelset i går till slut kunde släppas.

– Nu är det extra viktigt att de två som hölls som gisslan får stöd och hjälp, säger han.

Johansson riktar även ett tack till arbetet som utfördes på anstalten utanför Eskilstuna under gårdagen.

– Man kunde inte göra något annat än att följa utvecklingen, säger han på regeringens pressfika på torsdagen.

Vid 19-tiden på onsdagskvällen släpptes den första gisslan, en man. Och runt 21.30 meddelade man att även den andra vårdaren, en kvinna, släppts. Enligt Kriminalvården är de inte fysiskt skadade.

Hällby inte överbelagd

– De mår efter omständigheterna bra men det här kan ju sitta kvar väldigt länge. Jag utgår från att Kriminalvården ser över sina rutiner för att det inte ska hända igen, säger Morgan Johansson.

Förutom en polisutredning kommer Kriminalvården själva även göra en intern utredning.

Just Hällbyanstalten var inte var överbelagd i går då gisslandramat skedde, enligt justitieministern. Men han är medveten om att överbeläggningar försvårar situationen på fängelserna.

Morgan Johansson understryker vikten av att Kriminalvården fortsätter att byggas ut. En stor anstalt i Kalmar och en i Trelleborg byggs nu. Även innanför skalskyddet på befintliga anstalter byggs fler platser som kan färdigställas i snabbare takt.

Grövre klientel

Enligt Kriminalvårdens egen rapport för 2020 har misskötsamheten ökat som en konsekvens av trängseln. Våld mot annan intagen eller mot tjänsteman, innehav av otillåtet föremål och skadegörelse hör till de vanligare.

TT: Hur bräckligt är det därinne?

– Fler av de mest brottsaktiva sitter i fängelse nu, så det är ett annat klientel med grövre brottslingar, säger Morgan Johansson.

För att kunna hantera dem behöver personalen utbildning. Samtidigt har högre beläggning krävt att mer personal tagits in snabbt och då inte hunnit genomgå full utbildning. Resultatet är att utbildningsnivån redan nu är lägre än den borde vara.

– Vi är beredda att göra ytterligare insatser när vi får ett underlag från Kriminalvården, men annars ligger det på myndigheten, att vidareutbilda sin personal. Men vi är beredda att ge de resurser de behöver, säger Morgan Johansson.