Krisavtal i vården – personal pressas mer

I Stockholm, Västra Götaland och Gävleborg aktiveras nu krislägesavtalen, som gör att sjukvårdspersonalen kan tvingas jobba mer än tidigare.

Det är första gången som avtalet aktiveras i mer än en region.

Telegram från TT / Omni
23 dec 2020, 14.23

De tre regionerna skickade in varsin begäran till Sveriges kommuner och regioner (SKR) om att aktivera avtalet som ger personalen dubbelt så hög lön, men också betydligt längre arbetstid och åsidosatta arbetstidsregler. Under onsdagskvällen beslutade SKR att införa avtalen i de tre regionerna.

För Stockholm gäller det iva-vården, i Västra Götaland gäller det alla covid-vård och i Gävleborg all sjukhusverksamhet. För att införa krislägesavtal krävs att alla andra möjligheter att lösa situationen har uttömts.

– Vi kan konstatera att alla tre regioner har gjort vad man rimligen kan kräva för att lösa bemanningen. Man har jobbat för att få in mer personal från privata aktörer, beordrat övertid, flyttat personal och prioriterat om i verksamheten, men nu är man i ett läge där det inte räcker, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef hos SKR.

Hård press

Regionerna har ansvar för att både ge patienterna vård och säkra arbetsmiljön för personalen.

– Att få ihop de två är en stor utmaning just nu. Det är samma personal som slet i våras som drabbas på nytt, och det är inte bra, säger Jeanette Hedberg.

TT: Finns det inte en risk att belastningen på personalen blir för hård?

– Det finns en sådan oro eftersom vi vet att trycket är väldigt högt. Därför är det så viktigt att alla tar sitt ansvar för att minska smittspridningen, svarar Jeanette Hedberg.

Vad krislägesavtalet kommer att kosta regionerna går inte på förhand att säga. Det beror på hur länge det används och hur mycket personal som omfattas.

Anställer studenter

Region Stockholm motiverar sitt beslut med att det "föreligger ett krisläge vad gäller personalförsörjningen".

"Om nu krislägesavtalet aktiveras ska det användas med stor restriktivitet och under så kort tid som möjligt eftersom det är mycket tufft för våra medarbetare att arbeta enligt krislägesavtalet villkor", säger hr-direktör Ulrika Sundquist i ett pressmeddelande.

I Region Gävleborg har man fått hjälp av intilliggande regioner, men det räcker inte, enligt Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Vår region har drabbats hårt av smitta och behov av slutenvård och intensivvård. Jag vet inte varför det är så, men det som oroar är att intilliggande regioner också ser ut att drabbas nu. Vi kan ligga lite före, säger han.

Testats en gång

I Västra Götaland har regionen bland annat anställt läkar- och sjuksköterskestudenter, dragit in semestrar och ledigheter, och genomfört stora rekryteringsinsatser. Men det räcker alltså inte för att få in tillräckligt med folk för att klara vården.

"Vi har i nuläget omedelbara behov av att förstärka bemanningen på vissa vårdavdelningar med sjuksköterskor och undersköterskor, och med läkare inom vissa verksamheter", säger Marina Olsson.

Den enda gång krislägesavtal aktiverats tidigare var i Region Stockholm i våras.