Foto: Janerik Henriksson/TT

Kritik mot pensionsreform – kan strida mot EU-rätt

Den utredning som ska reformera det omdiskuterade premiepensionssystemet möter ny kritik. Enligt Konkurrensverket kan ett av förslagen strida mot EU-rätten.

Telegram från TT / Omni
17 febr. 2020, 15.47

Utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" föreslår bland annat upphandlingar av fonder till fondtorget. I ett remissvar skriver Konkurrensverket att detta kan strida mot EU:s upphandlingsdirektiv. Att fonder i juridisk mening inte kan anses vara varken en vara eller en tjänst är en försvårande omständighet.

Utredningen föreslår också bildandet av en ny myndighet som ska sköta upphandlingarna av fonder, en myndighet som inte ska "omfattas av särskild tillsyn." Även här är Konkurrensverket kritiska, och skriver att man bör utöva tillsyn av den nya upphandlingsmyndigheten.

I remissvaret finns också kritik mot utredningens förslag om att ett fondavtal inte ska få tecknas under längre tid än tolv år.

"Konkurrensverket anser att tidsbegränsade avtalsperioder för fondsparande kan vara problematiskt med tanke på syftet med premiepensionssystemet, som är att spara långsiktigt kanske upp till 20–30 år", går att läsa i svaret.

Sedan tidigare har Aktiespararna och Fondbolagens förening kritiserat utredningen, medan Finansinspektionen varit mer positiv.

Fakta: Utredningen "Ett bättre premiepensionssystem"

Utredningen tar avstamp i överenskommelsen i den blocköverskridande pensionsgruppen från 2017.

Enligt överenskommelsen ska premiepensionssystemet behållas men göras om och staten ta ett tydligare ansvar.

Bland annat förelås att fondurvalet ska ske genom upphandling med målet att erbjuda för systemet lämpliga fonder med olika risknivå och placeringsinriktning.

I utredningen preciserades inte hur många fonder som ska finnas på fondtorget men att det ska finnas möjlighet till "reell valfrihet".

Utredningen föreslår också att själva systemet där eventuella fondval görs, kallas valarkitekturen, utformas så att endast de som vill göra aktiva val ska behöva göra det. Förvalsalternativet ska vara utgångspunkt för alla sparare.

"Pensionssparare som väljer att lämna förvalet ska upplysas om att hen därigenom själv tar över ansvaret för val och underhåll av val."

Sjunde AP-fonden, som i dag förvaltar fonden som är förvalsalternativet, föreslås få fler uppgifter och bilda den myndighet som ska upphandla fonder till fondtorget.

Källa: Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44