Detta är en artikel från TT.

Kritik mot regionernas vaccinationsarbete

Telegram från TT / Omni
22 October 2022, 09.14

Insatserna som regionerna gjorde för att nå grupper som riskerade låg vaccinationstäckning mot covid-19 kunde varit bättre. Det konstateras i en ny rapport.

Det är myndigheten för vård- och omsorgsanalys som undersökt regionernas arbete med riktade vaccinationsinsatser under pandemin.

Eftersom det redan tidigt under pandemin fanns kunskap om att covid-19 slog hårdare mot vissa grupper i samhället kunde regionerna ha agerat snabbare med att göra dessa. Det är en av slutsatserna i rapporten.

I arbetet med rapporten har företrädare för 20 regioner intervjuats om hur de jobbat med riktade insatser. Samtliga uppger att de haft målgruppsanpassad information om vaccination mot covid-19. Regionerna har också jobbat med tillgängligheten till vaccinationer genom bland annat drop in-mottagningar och mobila enheter.

Men eftersom vaccinationstäckningen trots det varierar mellan olika geografiska områden och utifrån socioekonomiska förhållanden är rapportförfattarnas slutsats att arbetet kunde varit mer träffsäkert.

Som exempel nämns att regionerna hade kunnat involvera civilsamhällets aktörer mer för att identifiera och nå grupper med risk för lång vaccinationstäckning.

Myndigheten rekommenderar regionerna att förbättra och följa upp arbetet med riktade vaccinationsinsatser. Den anser också att regeringen bör tydliggöra ansvars- och rollfördelningen mellan myndigheter, stat och regioner för att ge bättre förutsättningar för vaccinationsarbete.