Foto: Pontus Lundahl/TT

KU: Har regeringen styrt riket under pandemin?

Har regeringen verkligen styrt riket under pandemin eller har man passivt delegerat ansvaret till Folkhälsomyndigheten?

Den frågan vill riksdagens konstitutionsutskott (KU) ha svar på när man på torsdagen inleder en lång rad utfrågningar om den svenska coronastrategin.

Telegram från TT / Omni
25 mars 2021, 06.04

Enligt Regeringsformen styr regeringen riket och leder den statliga förvaltningens verksamhet.

Men Moderaterna ifrågasätter om så verkligen varit fallet. I en lång anmälan till KU ifrågasätter partiets gruppledare i riksdagen Tobias Billström om regeringen fattat några beslut om den svenska strategin eller om besluten i praktiken delegerats till myndigheterna, läs Folkhälsomyndigheten.

Ett helhetsgrepp

KU:s moderata ordförande Karin Enström är än så länge försiktig med några slutsatser.

– Den tar helhetsgreppet om strategin och där är det viktigt att få svar på just vem som har styrt och hur det har gått till. Därför är det viktigt att vi gör den här granskningen. Vi håller på, vi har inga färdiga svar i KU, de första utfrågningarna den här veckan blir en viktig del för att göra granskningsarbetet så noggrant som möjligt, säger hon till TT.

Parallellt pågår Coronakommissionen, och normalt brukar KU avvakta andra granskningar.

– Jo, det är klart att vad de kommer fram till är viktigt, och där har vi en hel del från deras första delbetänkande att hämta, men KU har en särskild uppgift att granska regeringen. Coronakommissionen har ett mycket bredare uppdrag, vi granskar regeringens och statsrådens agerande, säger Enström.

– Pandemin är inte över, det här är ett arbete som måste fortsätta, säger hon.

FHM ifrågasatts

KU ska nu försöka få svar på frågan vilka beslut om strategin regeringen i så fall fattat, när de fattades och om strategin uppdaterats under resans gång.

Folkhälsomyndigheten (FHM) har haft en central roll under hela pandemin. Det är därifrån regeringen fått fakta och förslag på åtgärder. Samtidigt har FHM ifrågasatts av forskare både internationellt och i Sverige.

KU vill ha svar på om regeringen har säkerställt att informationen varit korrekt och vilken utsträckning man värderat fakta och underlag från olika källor och om man agerat på varningssignaler och bedömningar från olika aktörer.

Samma strategi?

Har den svenska strategin varit densamma hela tiden? På senare tid har det hetat att den syftar till att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt medan den i början av pandemin sades syfta till att begränsa den till en nivå som sjukvården klarar av. Delvis två olika, inte helt förenliga målsättningar, enligt Moderaterna.

KU ska också försöka få svar på om det är försiktighetsprincipen som gällt eller en vänta och se-mentalitet. En annan fråga är om arbetet med pandemilagen verkligen kom i gång i tid.

Förutom de grundläggande frågorna om strategin och om regeringen styrt myndigheter eller tvärtom ska KU granska ett antal uttalanden av statsministern och enskilda statsråd. Det gäller bland annat Stefan Löfvens uttalande om regionernas ansvar för testningen och utrikesminister Ann Lindes uttalanden i en tysk tv-intervju om den svenska strategin.

Viktiga frågor

KU brukar sträva efter enighet. Frågan är om det kommer att vara möjligt i den här laddade frågan om hur regeringen hanterat pandemin.

– Jag föregriper inte granskningen men det är klart att jag som ordförande hoppas kunna hålla ihop. Det är ju väldigt viktiga frågor som har påverkat alla invånare i Sverige, säger Karin Enström (M).

De inledande utfrågningarna på torsdag och fredag vänder sig till berörda myndigheter, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten (FHM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR).

KU granskar inte myndigheterna utan bara regeringen och statsråden, men generaldirektörerna för dessa myndigheter är kallade för att ge underlag till granskningen.

KU-granskningen

Först ut på torsdag kl 09.00 är företrädare för Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Klockan 11.00 Regeringens tidigare testkoordinator Harriet Wallberg.

Klockan 15.30 Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Fredag klockan 09.00 Folkhälsomyndighetens (FHM) generaldirektör Johan Carlsson.

Klockan 11.30 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tidigare generaldirektör Dan Eliasson.

I april kommer utfrågningarna av statsråden och statsministern i gång. Granskningen ska vara klar i juni.

Utfrågningarna hålls i riksdagens Förstakammarsal och är om inget annat meddelas öppna för allmänhet och media. Antalet platser är begränsat med anledning av coronaviruset.

Utfrågningarna går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Källa: Riksdagen