Detta är en artikel från TT.

Kulturbranschen på väg tillbaka efter pandemin

Telegram från TT / Omni
8 December 2022, 06.17

Stora delar av landets kultursektor har återhämtat sig väl efter pandemin– men inom biblioteks, arkiv- och museiområdena går återhämtningen betydligt långsammare, enligt Myndigheten för kulturanalys.

Många kulturverksamheter i landet drabbades hårt under pandemin, men nu tycks krisen till stora delar vara över för sektorn, enligt myndighetens analys.

Antalet arbetslösa med utbildning eller erfarenhet inom kultur befinner sig återigen på samma nivå som före pandemin, och efterfrågan inom relaterade yrken är starkare än tidigare.

Återhämtningen gäller dock framförallt de konstnärliga och kulturella verksamheterna. Vad gäller biblioteks, arkiv- och museisektorn tycks utvecklingen ha gått betydligt långsammare – och där är antalet anställda inte heller tillbaka på samma nivåer som rådde före pandemin, skriver rapportförfattarna.

Även mellan olika åldersgrupper råder skillnader i återhämtning, enligt Joakim Boström Elias, analytiker på Myndigheten för kulturanalys.

”Takten i återhämtningen har inte bara varierat mellan olika delbranscher i kultursektorn. Vi kan också se att det finns skillnader mellan olika åldersgrupper och mellan hög- och lågutbildade, där unga och lågutbildade upplevt ett längre krisförlopp,” skriver han i ett pressmeddelande.

Analysen baseras på data från Statistikmyndigheten SCB och Arbetsförmedlingen.