Detta är en artikel från TT.

Kylcontainrar står redo om många dör samtidigt

Telegram från TT / Omni
29 March 2020, 06.06

Exakt hur många och när vet vi inte. Men klart är att ett stort antal människor i Sverige, kanske tusentals, kommer att dö i sviterna av coronaviruset – i värsta fall många samtidigt.

Så här förbereder sig sjukvård, bårhus, krematorier och religiösa samfund för att ta hand om de avlidna.

Vård och bårhus:

"Stormen är här nu", sade Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i veckan, när det stod klart att 18 patienter dött under tisdagen. Smittspridningen har kommit allra längst i sin utveckling just i Stockholm, och det är också där man kan anta att flest kommer att dö till följd av covid-19.

Inom regionen har man tagit fram en instruktion för hur de avlidna ska hanteras, då kroppen betraktas som smittförande. Personalen ska använda skyddsutrustning vid all kontakt med avlidna, och det kan även gälla anhöriga som vill ta avsked om något moment kan innebära en smittrisk.

Inom Region Stockholm öppnas nu också fler bårhus, ett på Bromma och ett på Dalens sjukhus, för att stå redo om många avlider samtidigt.

"Om det skulle visa sig att detta inte räcker finns möjligheter att öka ytterligare med kylmoduler särskilt anpassade för ändamålet som finns vid Huddinge sjukhus", skriver pressavdelningen i ett mejl till TT.

Inom Västra Götalandsregionen undersöker man möjligheten att använda ishallar som tillfälliga bårhus, rapporterar GP.

Krematorier:

I Sverige finns 58 krematorier, de flesta i södra delarna av landet. De har uppmanats att se över sin beredskap och förbereda för samarbete mellan närliggande krematorier om behov skulle uppstå, berättar Jan-Olov Andersson, vd vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Som läget ser ut i detta nu bedömer han kapaciteten på landets krematorier som god, och den kan utökas genom att man exempelvis förlänger arbetstider.

– Det största problemet kommer inte vara kapacitetsmässigt, utan får vi problem så beror det på att personalen vid något av de större krematorierna blir satta i karantän, eller att alla blir sjuka så att man får stänga på grund utav det. Då kan det uppstå bekymmer, säger Jan-Olov Andersson.

Svenska kyrkan:

Under fredagen hade Svenska kyrkan ett möte med stiften om hur beredskapen ser ut, och Eva Årbrandt Johansson, nationell samordnare för begravningsverksamheten, bedömer att den generellt är god.

– Men nu måste den höjas, för alla signaler talar för att det kommer att bli ytterligare påfrestningar på begravningsverksamheten. Man är väl medveten om att det kommer att bli en svår situation, säger hon.

En svag punkt är bemanningen.

– Blir personalen sjuk, då har vi problem.

Flera församlingar har börjat kolla av med kommunerna om möjligheterna att hyra ishallar för förvaring av avlidna, medan andra förbereder för upphandling av kylcontainrar.

– Man måste säkerställa för det fall att det värsta inträffar, säger Eva Årbrandt Johansson.

Judiska begravningar:

Enligt judisk sed ska en begravning egentligen ske snarast, helst inom 24–48 timmar.

– I vanliga fall vill ju vi ha väldigt snabba begravningar, men det kommer vi nog dra på så att vi är säkra på hanteringen, om det finns en risk, säger Daniel Jonas, begravningsansvarig inom Judiska församlingen i Göteborg.

Han gör bedömningen att den traditionella tvagningen och svepningen kommer att kunna ske av coronasmittade, dock något annorlunda och efter särskilda rutiner och med skyddsutrustning.

– Inom judendomen är begravning och omhändertagande av de döda viktig, men livet är viktigare och går före. Man måste först tänka på de levande så att inte de hamnar i en för tidig grav. Då får man åsidosätta en del saker.

Muslimska begravningar:

Enligt muslimsk sed ska bland annat en rituell tvagning av den döde ske före gravsättningen. Förra veckan fick moskén i Eskilstuna hjälpa till i ett fall där en muslimsk man dött av coronaviruset, och tvagningen kunde genomföras med hjälp av skyddsutrusning. Så länge det finns kan riten utföras, bedömer moskéintendenten Abdelkrim Deneche:

– Men om det inte finns någon utrustning, då kan man enligt islam vara flexibel. Man behöver inte genomföra tvagningen, man kan be en bön, eller röra över bisättningssäcken. Det finns flera alternativ.

Abdelkrim Deneche har också tagit kontakt med en lärd man och väntar på instruktioner om hur de ska göra med reglerna kring muslimska begravningar om väldigt många dör av viruset på en gång.

– Men rent allmänt inom i islam ska man anpassa sig till omständigheterna. Man gör vad man kan, det är en generell regel inom islam, säger han.