Foto: Anders Wiklund / TT

L: Största reformen sedan allmännyttan infördes

Liberalerna vill införa en form av social housing – både för att hjälpa personer som inte kommer in på bostadsmarknaden och för att bryta bostadssegregationen.

– Det skulle vara den största reformen sedan allmännyttan infördes, säger L:s bostadspolitiske talesperson Robert Hannah.

Telegram från TT / Omni
24 sept. 2020, 14.16

Liberalerna har som mål att det inte ska finnas några utsatta områden i Sverige 2030. I dag bor en halv miljon människor i de runt 60 områden som definieras som utsatta.

– Samhället har abdikerat, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Lyfta förorten

Partiet har nu tagit fram en rad bostadspolitiska förslag som ska lyfta förorten. Ett av dem handlar om en ny boendeform – behovsbostäder. Tanken är att de ska erbjudas till personer som inte har råd att köpa bostad och heller inte har stått i bostadskö tillräckligt länge för att få en lägenhet, exempelvis våldsutsatta personer som snabbt behöver ny bostad, personer som riskerar akut hemlöshet, har svag ekonomi eller har medicinska skäl.

– Det finns vissa grupper som inte har tillgång till bostadsmarknaden i dag, säger Robert Hannah.

En social bostadssektor finns i många länder, men är en känslig fråga. Ofta finns bostäderna i särskilda områden med låg standard, där det finns stora sociala problem.

Liberalerna menar att de utsatta områdena lider av de negativa effekterna av det som brukar kallas social housing, trots att systemet inte finns i Sverige. Folk känner sig utpekade, annorlunda och fast i ett bostadsområde. I Liberalernas modell ska behovsbostäderna därför inte placeras i utsatta områden.

Tryggare hus

– Med den formen av social housing som vi föreslår – behovsbostäder som är insprängda i andra hyreshus – så får man inte stigmatisering, utan en lägenhet i ett tryggt område, säger Robert Hannah.

Andra förslag för att öka tryggheten i utsatta områden är att kriminella ska kunna bli av med hyreskontrakt och att fastighetsägare ska vara tuffare mot kriminell verksamhet, till exempel föreslås att den som inte anmäler misstanke om att lokaler används av kriminella ska kunna få vite eller böter.

Förslagen ska behandlas på ett partiråd den 18 oktober.

Fakta: Vad är en behovsbostad?

Liberalerna föreslår en form av sociala bostäder – social housing – som de kallar behovsbostäder.

De ska vara ett komplement till hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

De ska förmedlas till personer som har en utsatt social situation och har svårt att få en bostad, till exempel någon som riskerar akut hemlöshet, snabbt behöver flytta från en våldsam partner eller har svag ekonomi.

Till skillnad från ett socialt kontrakt som Socialtjänsten erbjuder, blir det ett eget hyreskontrakt. Dock tidsbegränsat och utan rätt att byta eller hyra ut i andra hand.

Lägenheterna ska inte finnas i utsatta områden eller andra särskilda områden, utan vara insprängda bland hyreshus i andra bostadsområden.

Nationella riktlinjer ska finnas, men behovet bedömas lokalt.

Källa: Liberalerna