Foto: Henrik Montgomery/TT

Länder ska förmås återta utvisade

Telegram från TT / Omni
12 juni 2020, 10.11

Regeringen vill öka pressen på Iran, Irak och Libanon så att de tar emot egna medborgare som ska utvisas från Sverige.

– Det kan inte fortsätta på det här sättet, att vi har grupper som avvisas från Sverige, men som sedan inte tas emot i sina länder, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Han ska nu bjuda in ländernas ambassadörer till möten för få till stånd ett bättre samarbete.

Johansson pekar även ut Somalia som ett problemland, men Somalia har ingen representation i Sverige. Enligt honom handlar det om flera tusen personer som inte kunnat utvisas till de fyra länderna.

Irak har sedan tio år ett återtagandeavtal med Sverige, som inte följs, uppger Johansson.

– Jag utgår från att länderna är måna om relationerna med Sverige. De bygger på att man följer folkrättsliga principer och en sådan princip är att man tar emot sina egna medborgare, säger Johansson.

Sverige driver också i EU att EU ska sätta större press på problemländer när det gäller återtagande.