Foto: Ali Lorestani/TT

Linde varnar för israelisk annektering

Om Israel annekterar delar av Västbanken får det konsekvenser för relationen med Sverige och EU.

Det varnar utrikesminister Ann Linde (S).

Telegram från TT / Omni
02 juli 2020, 11.34

– Om det skulle begås brott mot folkrätten, som en annektering innebär, då kommer inte den relationen att se likadan ut, säger Linde.

Hon pekar på att reaktionerna från EU och EU-länder på Israels annekteringsplaner har varit kraftiga och på att EU inlett diskussioner om hur man ska agera om Israel fullföljer planerna.

Linde vill dock inte gå in på vilka åtgärder från EU:s sida som kan bli aktuella.

– Men det handlar inte om till exempel bojkott, Det finns inte alls i några sådana diskussioner och det är inte Sverige för heller.

Israels annekteringsplaner skulle ha förverkligats i går, men det steget har ännu inte tagits. Linde tror att det kan bero på en massiv internationell mobilisering mot en annektering, inte minst från EU:s och Storbritanniens sida.

– Jag vågar inte vara så optimistisk och säga att risken för annektering nu är över. Risken finns kvar, säger hon.

Linde understryker vikten av att hålla kvar ett starkt internationellt tryck i frågan.

– Ett beslut om annektering skulle undergräva möjligheterna att skapa en livskraftig palestinsk stat, det skulle äventyra en tvåstatslösning i enlighet med Osloprocessen och det skulle vara en mycket allvarlig vändpunkt i konflikten mellan israeler och palestinier, säger utrikesministern.

Hon uppger att regeringen står bakom EU:s utrikeschef Josep Borrells uttalande om att inte erkänna Israels suveränitet över annekterad mark.