Livet i småstad ger mer kvar i plånboken

Det är betydligt svårare att få inkomsten att räcka i storstan än på mindre orter. Trots högre löneläge för storstadsbon.

Skillnaden kan vara flera tusenlappar per månad, visar en studie.

Telegram från TT / Omni
5 July 2020, 07.20

Det är betydligt svårare att få inkomsten att räcka i storstan än på mindre orter. Trots högre löneläge för storstadsbon.

Skillnaden kan vara flera tusenlappar per månad, visar en studie.

De senaste 15 åren har de flesta fått det bättre, ekonomiskt. Alla hushållstyper har i genomsnitt mer kvar i plånboken när det nödvändigaste är betalt.

Men skillnaderna är stora. Människor som bor i mindre städer runt om i landet har i många fall 3 000–4 000 kronor mer kvar när månaden är slut än de som bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en beräkning från Swedbank som TT beställt.

I huvudsak gäller de bättre villkoren i mindre orter för ensamhushållet medan skillnaderna är mindre i hushåll med två löneinkomster.

Den viktigaste förklaringen är de höga bostadspriserna i storstaden. Då spelar det ingen roll att löneläget i de flesta branscher är högre i storstäderna.

Annat som påverkar

Det finns områden där landsbygden är eftersatt: välfärden släpar efter, sjukhus läggs ner, det är långt till polisen och Arbetsförmedlingen och annan offentlig service försämras. Det har också präglat debatten de senaste åren. Men strikt privatekonomiskt är det ofta en fördel att leva utanför storstäderna, så länge det finns jobb att få.

– Grunden till det här är en känsla av att man släpar efter. Det behöver inte vara att man själv är arbetslös utan mer än känsla av att bygden inte hänger med, säger Stefan Fölster, debattör och nationalekonom, på senare år vd för Reforminstitutet, och drar paralleller till liknande internationella trender, bland annat USA.

Den känslan spelar många politiker på. Exempelvis fick Centern i fjol igenom ett förslag på sänkt skatt för dem som bor i glesbygd. Ett felaktigt förslag, tycker Stefan Fölster.

– Bättre ekonomi för de som redan har bättre ekonomi, säger han.

Dyrt med bil

Emellanåt poppar olika bensinuppror upp, med krav på sänkta bensinskatter, något bland annat Sverigedemokraterna driver med tydligt fokus på landsbygden. Swedbank har också i kalkylerna räknat på vad det kostar att ha bil i olika delar av landet. Den ensamstående med barn i bostadsrätt boendes i Stockholm eller Göteborg går då back varje månad om denne har bil. Det gör inte samma hushåll i mindre städer eller orter.

Visst, bilen är oftast mer nödvändig utanför storstäderna, med sämre kollektivtrafik, men att ha bil i storstan är betydligt dyrare med parkering och tullar.

Storstadsbor kan på papperet se betydligt rikare ut, med sina bostäder värda flera miljoner, än landsbygdsbor.

– Men det är ofta inlåsta pengar i bostaden som man inte kan använda, säger Stefan Fölster.

Just de svinhöga bostadspriserna och att det allmänt är dyrare att leva i storstan har också hejdat de tidigare stora flyttströmmarna från landet till storstan, enligt Stefan Fölster.

– Det är tecken på att de här beräkningarna stämmer, att de har räknat ut att de inte vinner på att flytta till stan, säger Fölster.

Fakta: Kvar när det nödvändigaste är betalt

Källa: Swedbank