Foto: Richard Drew/AP/TT

Ljus i börsmörkret – men för hur länge?

Börsmörkret var som mest kompakt den 23 mars.

Nu – snart en månad senare – har OMXS-index stigit 15 procent.

En motiverad uppgång med utrymme för mer, bedömer aktiestrategen Mattias Sundling vid Danske Bank.

Telegram från TT / Omni
19 april 2020, 07.12

Under ett par veckor med kraftiga rörelser kom den här dagen ytterligare ett ras, närmare bestämt 5,2 procent.

Vad ingen visste då var att snart en månad senare skulle nedgången den 23 mars under coronapandemin fortfarande vara den absolut lägsta nivån för Stockholmsbörsens breda OMXS-index.

Hittills i år var det alltså där det bottnade på Stockholmsbörsen och därefter har utvecklingen pekat klart uppåt.

– Det var varit en ond och en god spiral där den onda är uppenbar, viruset och dess makroekonomiska konsekvenser. Sedan kan vi banna oss över att man inte hade mer fantasi och inte tänkte att "stänger man ned i Kina kommer det ske även i övriga delar", säger Mattias Sundling.

Den goda spiralen är den som skett efteråt och baseras på två delar, dels policybesked från centralbanker och politiker i form av stimulanspaket och räntesänkningar, dels det faktum att man först lättat på restriktioner i Kina, därefter i viss mån i Västeuropa och senast nu i form av en plan för USA.

Anmärkningsvärd uppgång

Uppgången på drygt 15 procent på en månads tid är anmärkningsvärd men ska ses i ljuset av den extremt låga nivån man kommer ifrån, påpekar Mattas Sundling.

– Jag tycker ändå att den har varit motiverad. Sedan tre-fyra veckor har det varit köptillfälle. Det kommer vara fortsatt volatilt men jag tror inte vi kommer gå ned på nivåer som den 23 mars, det är inte mitt huvudscenario. Sedan kommer det inte bara att vara att köpa aktier brett utan att välja specifika bolag.

När Sandvik på måndag presenterar sina delårssiffror är det också första storbolaget ut i rapportfloden. Mattias Sundling är krass gällande den period som nu ska redovisas:

– Börsen struntar i första kvartalet, det blir det mest ointressanta någonsin utan i stället lyfter man blicken framåt.

TT: Givet det osäkra läget, vilka signaler kommer du att titta efter?

– Jag vet inte hur mycket bolagen kan säga men hos de bolag som börjat skruva upp sina aktiviteter vill man se hur mycket de kommit i gång i Kina och om det kan ge ledtrådar om Europa. Hur fungerar logistiken, inköps- och produktionskedjor och hur de ska hantera en omstart?

Spelbolag vinnare

På sektorsnivå har återhämtningen den senaste månaden av naturliga skäl skett främst hos bolag med kraftiga fall. Där finns spelbolag som Kindred och Betsson som i samband med coronakrisen fick se all idrottsverksamhet inställd. Lundin Energy har gynnats av ett stigande oljepris medan Electrolux som tog en rejäl smäll när Italien stängde ned har rusat 40 procent.

Även inom den hårt pressade detaljhandeln kan det dock finnas vinnare på sikt, säger Mattias Sundling, som däremot vill höja ett varningens finger för en annan sektor:

– Jag tror att bolag som H&M kan komma starkare ur det här när det sker en utslagning i branschen. Bland fastighetsbolag kan coronapandemin få en ganska långvarig påverkan när hyresgäster försvinner eller pressar ned hyrorna, säger Mattias Sundling.

Fakta: Bolagen som stigit mest den senaste månaden

Här är de 20 storbolag som stigit allra mest efter att Stockholmsbörsen noterade sin hittills lägsta nivå för året den 23 mars:

Bolag Kursändring på en månad Sedan årsskiftet

Betsson 52,6 3,3

Kindred Group 51,3 – 34,6

MTG 47,8 13,0

Evolution Gaming Group 47,6 70,9

Holmen 44,5 56,3

SBB Norden 43,3 – 11,8

Husqvarna 42,4 – 21,7

Nibe Industrier 42,0 5,5

Vitrolife 40,5 – 13,5

MTG 40,3 – 17,9

Electrolux 40,2 3,6

Avanza 37,7 4,3

Balder 37,4 – 15,5

Pandox 37,1 – 60,1

Sweco 36,3 – 6,8

Lundin Energy 36,3 – 34,8

Kinnevik 35,7 – 14,4

Sweco 33,3 – 34,8

Kinnevik 35,7 – 14,4

EQT 32,0 18,0