Detta är en artikel från TT.

Löfven: Krislag ger snabbt verktyg mot smitta

Telegram från TT / Omni
7 April 2020, 10.51, uppdaterad 7 April 2020, 15.53

Det finns nu stöd i riksdagen för att ge regeringen mer makt att stoppa smittspridning genom att snabbt kunna stänga sådant som hamnar eller köpcenter.

– Det här förslaget gäller enbart åtgärder som är kopplade till coronaviruset och enbart under begränsad tid, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Regeringen har fattat beslut om en proposition som ger verktyg för att kunna agera snabbt om det finns behov av det. Det handlar om åtgärder som går längre än vad reglerna i smittskyddslagen ger möjlighet till, säger Stefan Löfven på en pressträff.

Med väldigt kort varsel kan regeringen fatta beslut som hindrar smittspridning, till exempel stänga kaféer, restauranger, barer och köpcentra.

– Vi upplever nu en historiskt svår situation och vi behöver möjligheter att fatta svåra beslut om det krävs och är nödvändigt, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Inte aktuellt

Hittills har det inte varit aktuellt med sådana beslut och det finns inte heller konkreta planer på det i nuläget, enligt Hallengren.

Lagen ger regeringen möjlighet att meddela bemyndiganden utan att först gå till riksdagen, och enligt Hallengren handlar det om att vinna tid.

– Även om riksdagen arbetar snabbt kan det innebära att vi förlorar dagar. Den risken är vi inte beredda att ta, säger hon.

Men innan beslutet kunde fattas fick regeringen i ett flera timmar långt möte med partiledarna gå med på att ge riksdagen större möjligheter att omgående kunna upphäva beslut. Stefan Löfven tackar oppositionen för konstruktiva samtal och förslag.

Brett stöd

Efter den inledande kritiken finns nu brett stöd i riksdagen. Oppositionen är nöjd med att regeringen lyssnat.

– Vi är väldigt nöjda, nu har regeringen fått ett brett stöd för lagstiftning, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

– Nu kan man inte runda riksdagen, nu måste man omedelbart skicka en proposition till riksdagen, som har det yttersta ordet. Vi har också avgränsat vad det här lagrummet kan användas till, att till exempel stänga ned gym, restauranger eller kommunikationer, säger Sjöstedt.

Regeringen får befogenheter att omedelbart införa en åtgärd, men förslaget ska omedelbart gå till riksdagen för prövning. Om en majoritet i riksdagen ogillar regeringens beslut kan riksdagen upphäva det inom tre till fyra dagar, enligt vad bedömare uppger för TT.

Stor samsyn

Även Kristdemokraternas ledare Ebba Busch stödjer regeringen, efter att ha fått klarare besked om att riksdagen också får ett ord med i laget.

– Det här är äntligen rätt strategi, i läge av kris ska man inte chansa, då ska man ha långtgående befogenheter och beredskap att hantera ett mycket värre läge än vad vi kan förutse i dag, säger Ebba Busch om vilka möjligheter regeringen nu får.

Även Moderaterna kommer att stödja lagen, efter att ursprungsförslaget nu ändrats. Men partiledaren Ulf Kristersson är fortfarande missnöjd med formuleringarna om hur företag som tvingas stänga på grund av politiska beslut ska ersättas.

– Vi tycker att regeringen är ovarsam mot enskilda människor, säger Kristersson.

I den frågan kommer M att lämna in en följdmotion, men väntas inte få tillräckligt stöd av andra partier.

Fakta: Lagförslaget

I en proposition föreslår regeringen nya tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av viruset som orsakar covid-19.

Lagen föreslås träda i kraft den 18 april och gälla längst till den 30 juni i år.

Den föreslagna möjligheten innebär att regeringen ska kunna ta beslut om att stänga sådant som köpcenter, hamnar, restauranger och barer med omedelbar verkan. Regeringen ska inte behöva gå till riksdagen först.

Den möjligheten finns inte i dag.

När regeringen har fattat sitt beslut, genom att utfärda en föreskrift, ska beslutet samma dag skickas till riksdagen för prövning. Om en majoritet anser att regeringen har gått för långt kan riksdagen upphäva regeringens beslut på så kort tid som tre till fyra dagar.

Regeringen får också möjlighet att omfördela läkemedel och medicinsk utrustning mellan regioner och inom vården, om regioner, privata bolag och kommuner inte bedöms klara det själva.

Riksdagen ska snabbehandla regeringens proposition och väntas ta beslut om den direkt efter påsk.

Källa: Regeringens proposition 2019/20:155, Riksdagen