Foto: Filip Norman /TT

Löfven om väljartappet: Valet som gäller

Trots rekordlågt väljarstöd för Socialdemokraterna i SCB:s novembermätning vill statsminister Stefan Löfven inte medge några misslyckanden.

– När det sprängs och skjuts på gator så är det fullt naturligt att det påverkar dem som sitter i regeringsställning, säger han.

Telegram från TT / Omni
04 dec 2019, 19.35

Samtidigt som S dalar, med lägre stöd än vid tiden då Håkan Juholt avgick som partiledare, växer Sverigedemokraterna och blir enligt mätningen näst största parti. De flesta av de nya rösterna har SD fått från Kristdemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna i nämnd ordning.

TT: Vad är det ni har misslyckats med?

– Det är den rubriken alla vill ha, säger Löfven till TT i samband med ett statsbesök i Ukraina och påpekar sedan att de flesta väljare som lämnat S enligt undersökningen tillhör gruppen "vet ej".

– De flesta av dem går till soffan, och det är klart, de väljarna vill vi ha tillbaka.

"En mätning gäller"

Löfven framhärdar att den politik partiet driver är viktigare inför valet 2022 än enskilda mätningar. Han betonar arbetet mot gängkriminalitet, att förbättra integrationen och satsning på välfärden som grundpelare.

– Vi har många mätningar. Det finns en mätning som gäller, och det är valet om tre år – det säger jag hela tiden.

TT: Vilket ansvar har du själv för de låga siffrorna?

– Jag ansvarar för den politik vi för, och det är precis den politik jag pratade om. Det kommer många mätningar, och de kommer ganska ofta. Därför ligger det inte för mig att dokumentera alla enskilda mätningar.

Fråga KD

Löfven vill inte kommentera Sverigedemokraternas ökning eller orsakerna till den.

– Det ska man nog fråga Kristdemokraterna, som är halverade, om.

SD når sitt högsta stöd hittills med 22,6 procent. S får 26,3 procent, sämst hittills. M är nu bara riksdagens tredje största parti med 18,3 procent.

Vänsterpartiet tappar något och får 8,1 procent. Även Miljöpartiet minskar något och hamnar på 5,1 procent.

Liberalerna som legat under riksdagsspärren i flera mätningar på sistone noterar 4,1 procent. Centern ökar stödet till 7,3 procent i november. Förändringarna för L och C är inte statistiskt säkerställda.

Sämst i mätningen från Statistiska centralbyrån går det för KD som rasar från 13,0 procent i majmätningen till 6,6 procent.

Förändringarna för S, SD, M, KD, V och MP är statistiskt säkerställda.

Fakta: Undersökningen

SCB har frågat ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 149 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns vad de skulle rösta på om det vore val i dag. Det totala antalet svarande var 4 645.

Frågan löd: "Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?"

Data samlades in 28 oktober–26 november. Svaren samlades in genom telefonintervjuer och webbenkät.

Källa: Statistiska centralbyrån

Fakta: Väljarstöd efter region

När SCB delar upp väljarstödet i regioner blir Sverigedemokraterna största parti i Sydsverige, en område som utgörs av Skåne och Blekinge län. Där får SD 29,1 procent, mot 25,7 för Socialdemokraterna.

De båda partierna är nästan jämnstora i Västsverige.

I Stockholms län, exklusive Stockholms stad, har S 25,1 procent mot 22,1 för SD. I Stockholms stad har S 23,9 procent mot 12,9 för SD.

S är klart större än SD i övriga regioner (Småland med öarna, östra respektive norra Mellansverige samt mellersta och övre Norrland). Störst skillnad noteras i mellersta och övre Norrland, där S har ett stöd på 35,3 procent mot 19,5 för SD.

C, L, V och MP har alla, i den här uppdelningen, sitt starkaste stöd i Stockholms stad.

Källa: Statistiska centralbyrån

Fakta: Väljarströmmar

Socialdemokraterna har, jämfört med mätningen i maj, tappat 0,8 procent av sitt stöd till Sverigedemokraterna och 1,3 procent till gruppen "vet ej".

Sverigedemokraterna har tagit 2,2 procent av sitt väljarstöd från Kristdemokraterna och 1,1 procent från Moderaterna, förutom de 0,8 procenten från S samt 0,3 procent från Vänsterpartiet.

Moderaterna har hämtat 1,3 procent av sitt ökade stöd från KD och 0,4 procent från C men tappar 1,1 procent till SD.

Kristdemokraterna tappar, förutom till SD och M även väljare till gruppen vet ej, 0,6 procent, samt till Centerpartiet, 0,2 procent.