Foto: Claudio Bresciani/TT

Lokala råd ska stoppa utbrotten

Smittskyddsläkarna i respektive sjukvårdsregion ska kunna utfärda lokala smittskyddsråd. Det kan exempelvis handla om att undvika att gå till ett köpcentrum eller besöka äldreboenden.

Telegram från TT / Omni
13 okt. 2020, 14.03

Råden, som ska börja gälla från och med den 19 oktober, innebär att olika delar av landet kan få olika riktlinjer.

– Det är upp till regionen. Det kan gälla hela regionen, en kommun eller en del av den, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Socialstyrelsen.

Skärpningen innebär att smittskyddsläkaren kan avråda allmänheten från att gå på restauranger, att åka kollektivtrafik eller eller besöka äldreboenden.

– Vi vet inte om de kommer att användas, men det är tillfälliga åtgärder som kanske kommer att vara i kraft under ett par veckors tid, säger hon.

De nya råden kommer samtidigt som antalet nya fall ökar brant i flera regioner, däribland Uppsala.

– Under tisdagen registrerades ytterligare två dödsfall kopplat till covid-19 i Region Uppsala, de första dödsfallen sedan 1 september, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala, till TT.

Han utesluter inte att Uppsala kan komma att införa tuffare restriktioner framöver, om läget förvärras ytterligare.

– Ser man plötsligt att någon verksamhet sticker iväg kan det vara bra att gå in med allmänna råd. Det är positivt att Folkhälsomyndigheten tänker på det här sättet när det kan skilja mycket regionalt, säger han.

Stor oroshärd

Under den myndighetsgemensamma presskonferensen berättar statsepidemiologen Anders Tegnell att smittoläget i landet har försämrats ytterligare. Fem nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats. Därmed har totalt 5 899 smittade avlidit i landet.

Sammanlagt har 100 654 personer bekräftats smittade av covid-19.

Den största oroshärden just nu, säger han, är att det finns oroande tecken på att smittan återigen kommit in i äldreomsorgen. På kort tid har antalet fall fördubblats.

– Men det finns ingen koppling till att de öppnats upp (för besök), eftersom den här ökningen började innan dess. Men nu är det viktigt att man provtar generöst bland personalen, säger Anders Tegnell.

I Sverige är Stockholm värst drabbat, men även Jämtland, Uppsala, Örebro och Härjedalen ser en snabbt ökande trend av antalet smittade.

Ingen går säker

Socialstyrelsens krisberedskapschef, Johanna Sandwall, säger att läget inom intensivvården är fortsatt stabilt. För närvarande vårdas 23 patienter inom intensivvården på grund av covid-19.

– Det motsvarar sju procent av alla patienter som ligger på intensivvården just nu. 19 av landets 21 regioner är i normalläge, medan två fortfarande är i stabsläge. Den nationella vårdkapaciteten bedöms som god och vad gäller regionernas lägesbedömning anges ingen allvarlig eller kritisk påverkan, exempelvis vad gäller materialtillgång.

Å andra sidan, säger Johanna Sandwall, så förväntar sig fler och fler regioner en försämring den närmaste tvåveckorsperioden, både vad gäller smittspridningen och det uppdämda vårdbehovet.

Den globala trenden är fortsatt negativ med ett flertal länder som upplever en kraftig uppgång av nya fall.

– Tyvärr fortsätter det åt fel håll. Island har ett större utbrott just nu med ganska många nya fall i förhållande till sin befolkning. Även i ett flertal länder i Europa ser man en snabb negativ utveckling. Sammantaget visar detta att ingen kan vara säker, som i Nederländerna och Frankrike, säger Anders Tegnell.