Detta är en artikel från TT.

Lövins kritik mot regeringen: "Vilseledande"

Telegram från TT / Omni
6 June 2024, 16.30, uppdaterad 6 June 2024, 21.55

Regeringen var grovt vilseledande vid presentationen av sin havsmiljöproposition som ska skydda fiskbestånden. Det anser tidigare miljöminister Isabella Lövin (MP).

På måndagens presskonferens presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), statsminister Ulf Kristersson (M) och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) den nya propositionen. Regeringen sade att de föreslår en flytt av gränsen för trålning i Östersjön från fyra till tolv sjömil, samt ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden som nationalparker och naturreservat.

”Inga skarpa förslag”

Efter presskonferensen välkomnade Isabella Lövin propositionen, men sedan hon läst den efter publiceringen på onsdagen, har hon svängt.

Propositionen innehåller inga skarpa förslag, enligt Lövin. Hon kandiderar nu till Europaparlamentet, där hon tidigare arbetat mycket med ämnet. Hon har även skrivit en bok om överutnyttjandet av fiskbestånden i svenska och utländska vatten.

– När man ser i propositionen är det uppenbart att klimat- och miljöministerns väldigt tydliga budskap att det ska förbjudas inte står i propositionen.

I stället används svagare formuleringar om att regeringen ”bör” ta fram ”permanenta regleringar” på området gällande trålgränsen, samt ”avser gå vidare med förslag från en annan utredning” där också undantag kan ges mot förbud mot bottentrålningen i skyddade områden, enligt Lövin.

– Det är alldeles vilseledande budskap till svenska folket om att man ska göra något när det i själva verket är väldigt osäkert om det går att genomföra.

Förväntningar på regeringen

Varför tror du att regeringen använder starkare formuleringar på presskonferensen än i propositionen?

– För att framstå som kraftfulla. Nu förväntar jag mig att både Pourmokhtari och Kullgren redogör för vad man faktiskt är överens om. Ska man flytta ut trålgränsen och förbjuda allt industritrålfiske inom tolv nautiska mil?

Enligt Romina Pourmokhtari har det förberedande arbetet med att flytta ut trålgränsen inletts.

”Regeringen är överens om att flytta ut trålgränsen till att omfatta det svenska territorialvattnet i Östersjön och det förberedande arbetet kring detta har redan inletts. Jag hoppas riksdagen ställer sig bakom trålgränsen och havsmiljöpropositionens många andra förslag för att sätta stopp för övergödning och stärka våra fiskbestånd”, säger hon i en skriftlig kommentar till TT.