Foto: Amir Nabizadeh/TT

M: Gör det lättare att tvångsomhänderta barn

Moderaterna vill göra det lättare att tvångsomhänderta barn vars föräldrar ingår i kriminella gäng.

– Barnen kan få betala ett väldigt högt pris. För det kan vara väldigt skadligt för barn att tas ifrån sina föräldrar, säger juristprofessorn Pernilla Leviner.

Telegram från TT / Omni
12 sept. 2020, 08.39

Enligt Moderatledaren Ulf Kristersson ingriper socialtjänsten alltför sällan när det gäller barn i familjer som medverkar i organiserad brottslighet. Partiet vill nu att även polis och åklagare ges befogenheter att besluta om omhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU).

– Om ni inte ser till att era barn slipper växa upp i grov kriminalitet eller om ni inte har koll på att era barn inte begår brott, då måste vi överta den uppgiften. Det skulle jag säga är en signal som skulle bli rätt kristallklar rakt in i rätt många familjer, säger Kristersson i en intervju med Ekot i Sveriges Radio.

"Kan skada barnen"

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet och föreståndare för Barnrättscentrum, anser att frågan om att göra det lättare att omhänderta barn är något som måste övervägas väldigt noga.

– LVU är en lag som ger befogenhet och skyldighet att omhänderta barn om de riskerar att fara illa, konstaterar hon.

Om föräldrarna är inblandade i kriminell verksamhet – och det gör att de inte kan ta hand om sina barn som därför far direkt illa – då kan redan nu gällande lag tillämpas, enligt Leviner.

– Men om det Kristersson menar är att det ska gå att omhänderta barn i förebyggande syfte för att barnet inte ska bli rekryterat in i kriminella gäng, så är det en helt annan fråga. Då kan det vara barnen som får betala ett väldigt högt pris, säger Leviner till TT.

Mer kunskap

Hon poängterar att vi behöver mycket mera kunskap om hur gängkriminalitet drabbar barn och unga:

– Det är klart att man ska pröva nya vägar för att bekämpa gängkriminalitet som drabbar barn och unga, men Moderaternas åtgärder behöver man vara skeptisk och ifrågasättande till.

"Barn till gängkriminella kan redan i dag omhändertas av socialtjänsten med stöd av LVU", konstaterar socialminister Lena Hallengren i en skriftlig kommentar till Ekot. Hon uppger också att regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ge förslag till insatser för ett ökat omhändertagande utan samtycke.