Foto: Henrik Montgomery/TT

M: Hallengren far med grov osanning

Den tillfälliga lag som gav regeringen möjlighet att stänga köpcenter, barer och gym var inte användbar, enligt socialministern.

– Det är grov osanning, säger Moderaternas gruppledare Tobias Billström.

Telegram från TT / Omni
18 nov. 2020, 05.30

I våras klubbade riksdagen igenom ett tillägg i smittskyddslagen som gav regeringen befogenheter att snabbt stänga ned en rad olika verksamheter för att förhindra smittspridning.

Regeringen bemyndigades att få meddela särskilda föreskrifter om till exempel tillfällig nedstängning av köpcentrum, barer, restauranger, gym- och sportanläggningar eller flygplatser och järnvägsstationer.

Lagändringen gällde dock bara i knappt tre månader och användes aldrig. Den upphörde sista juni.

Enligt socialminister Lena Hallengren (S) begränsade riksdagen regeringens mandat för mycket. De föreskrifter regeringen meddelade skulle "omedelbart " efteråt läggas fram i form av en proposition för prövning i riksdagen. "Omedelbart" handlar om några dagar.

"Stort problem"

– Det var ett stort problem, för då var det ett stort jobb som skulle göras, säger Hallengren.

– Vi ville ha mandat från riksdagen att kunna fatta beslut snabbt. Vi fick inte det mandatet av riksdagen.

Trots att smittspridningen nu ökar i snabb takt planerar regeringen inte att gå till riksdagen och begära att den tillfälliga lagen åter väcks till liv.

– Jag tycker att riksdagen sagt till oss att de inte vill att vi ska ha så stort mandat.

Enligt Hallengren begränsade riksdagen mandatet så mycket att det inte blev användbart.

– När vi fick det nejet från riksdagen och framförallt från oppositionen med Moderaterna i spetsen, då fick vi använda andra verktyg.

Anklagas för lögn

Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström, upprörs över Hallengrens uttalande.

– Det är rena osanningar. Regeringen fick exakt de befogenheter man bad om, säger han.

– Det är grov osanning, det Lena Hallengren framför.

Billström påpekar att riksdagen, inklusive M, röstade ja till regeringens förslag. Han tillägger att det var lagrådet som ville att regeringens föreskrifter om nedstängningar i efterhand snabbt skulle underställas riksdagens prövning.

Att skriva en proposition på så kort tid skulle inte ha varit ett stort problem, enligt Billström.

– Det rör sig om en begränsad arbetsinsats.

Billström hänvisar också till uttalanden från Hallengren den 7 april som tyder på att hon då var nöjd med riksdagens agerande.

– Lena Hallengren visar ännu en gång att hon inte vet vad hon pratar om. Det är en gång för mycket snart, säger han.

– Den här regeringen slirar fram när det gäller åtgärder för att begränsa smittspridningen. När det sedan blir fel så är det alltid någon annans fel.

Annan lag på gång

Sedan en månad tillbaka håller regeringen på med att ta fram en helt ny pandemilag. Ambitionen är att den ska vara på plats till sommaren.

– Egentligen skulle den kunna heta covid 19-lagen därför att den ska ta sikte specifikt på den här pandemin, säger Hallengren.

Enligt henne blir pandemilagen specifik så till vida att den ska se till att det går att hålla avstånd och att undvika trängsel.

– Det kan ju komma en pandemi i framtiden där viruset sprider sig på ett helt annat sätt, säger Hallengren.

Den tillfälliga lagändringen som upphörde i somras handlade mycket om att kunna stänga ned verksamheter. Den kommande pandemilagen som regeringen nu arbetar med blir annorlunda.

– Nu går vi mer på att snarare kunna reglera verksamheter, säger Hallengren.

Hon jämför med lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den ger möjlighet att reglera till exempel hur många personer som får sitta vid ett bord eller hur stora avstånden ska vara.

Regeringen har också använt sig av ordningslagen för att begränsa folksamlingar, men den gäller bara för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Den nya pandemilagen kan komma att omfatta till exempel kollektivtrafik, affärer eller badstränder.

– Behovet är att kunna reglera verksamheter och komma åt det ordningslagen inte gör, säger Hallengren.

Även smittskyddslagen ska moderniseras, men det arbetet tar betydligt lägre tid än till nästa sommar.

Det finns de som efterlyst utegångsförbud i debatten kring coronapandemin. Men det är inte aktuellt i den kommande pandemilagen.

– Utegångsförbud? Jag vet inte vem som ropar efter det och vilka effekter det skulle få, säger Hallengren.

Hon pekar på att det skulle behövas undantag för väldigt många olika grupper för att till exempel sjukhus, omsorg, matbutiker, apotek, sophantering och räddningstjänst ska fungera.

Hallengren pekar också på att ett utegångsförbud behöver övervakas.

– Jag tycker kanske att vi ska använda polisen för bättre saker än så, säger socialministern.

Vad kan regeringen göra?

1. Kan utegångsförbud införas?

Nej, rörelsefriheten är grundlagsskyddad. Begränsningar kräver att riksdagen stiftar särskild lag.

2. Kan svenskar förbjudas att resa inom Sverige?

Nej, samma gäller som ovan. Regioner och Folkhälsomyndigheten kan bara uppmana till att exempelvis endast göra nödvändiga resor. Smittskyddsläkare kan spärra av mindre områden, till exempel ett kvarter, om smitta misstänks spridas därifrån. Men inte hela regioner eller städer.

3. Kan karantänsregler införas för alla svenskar som varit utomlands?

Nej, inte generellt, men Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare kan tvinga resenärer som kommer från ett specifikt område med stor smitta att testa sig och isolera sig tills provresultat är klara.

4. Kan privata fester förbjudas eller begränsas?

Nej, varken smittskyddslagen eller ordningslagen ger sådana möjligheter.

5. Kan alla restauranger stängas? Eller få begränsade öppettider?

Nej, att stänga alla restauranger kräver lagändring i smittskyddslagen eller i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Smittskyddsläkare kan stänga en specifik lokal om smitta sprids där. Restauranger som inte följer smittskyddsföreskrifter kan stängas.

Förbudet mot alkoholförsäljning på krogen efter klockan 22 innebär att ställen som har alkoholtillstånd måste stänga senast klockan 22.30.

6. Kan regeringen förbjuda alkoholservering sent på kvällen?

Ja, med stöd av 3 kapitlet, 10 paragrafen i alkohollagen, om det finns synnerliga skäl. Regeringen vill förbjuda alkoholförsäljning på restauranger och barer efter klockan 22 från den 20 november.

Teoretiskt kan förbudet införas vilket klockslag som helst, men förbudet måste vara proportionerligt, alltså rimligt utifrån den effekt som uppnås.

7. Kan regeringen stänga butiker och köpcentrum?

Nej, det kräver ändring i smittskyddslagen. Smittskyddsläkare kan stänga specifik lokal om smitta sprids där.

8. Kan regeringen stänga alla gym ?

Nej, även det kräver ändring i smittskyddslagen. Smittskyddsläkare kan stänga specifik lokal om smitta sprids där.

9. Kan munskyddskrav införas i kollektivtrafiken?

Ja, Folkhälsomyndigheten kan införa föreskrifter. Men den stora frågan är inte juridisk, utan om åtgärden skulle ha effekt ur smittskyddssynpunkt.

10. Kan regeringen stänga alla skolor?

Ja, en sådan lagändring i skollagen gjordes i våras.

11. Kan regeringen förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster helt?

Ja, enligt ordningslagen. Från den 24 november får högst åtta personer samlas.

12. Kan regeringen införa besöksförbud på äldreboenden?

Ja. Stöd finns i socialtjänstlagen.

13. Kan regeringen stänga nattklubbar?

Regeringen kan stoppa offentliga danstillställningar enligt ordningslagen. Dessutom kan verksamheten påverkas av förbudet att sälja alkohol efter klockan 22. Smittskyddsläkare kan stänga specifik lokal om smitta sprids där.

14. Kan regeringen stänga badhus och bibliotek?

Nej, nuvarande smittskyddslag ger inga sådana befogenheter. Smittskyddsläkare kan stänga specifik lokal om smitta sprids där.

Däremot kan kommuner stänga all verksamhet som är frivilligt för dem att erbjuda, till exempel simhallar.

Enligt bibliotekslagen måste kommuner tillhandahålla bibliotek, men det finns inga regler för hur mycket de behöver hålla öppet. SKR:s bedömning är att det inte går att stänga bibliotek helt och hållet under en längre tid.