M och KD vill kalla in försvarsberedning

M och KD vill återinkalla försvarsberedningen för att ta upp Försvarsmaktens ändringar i planen för ett starkare försvar.

– Det är klart oroande, säger Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarsson om ändringarna.

Telegram från TT / Omni
15 nov. 2019, 12.26

En bred majoritet av partierna i försvarsberedningen enades i våras om hur försvaret behöver förstärkas 2021-2025.

Försvarsmakten har dock i sin analys av försvarsberedningens rapport gjort flera förändringar. Orsaken är att Försvarsmakten anser att pengarna inte räcker till lika mycket som försvarsberedningen trott.

– Det enda rimliga nu är att försvarsberedningen återinkallas, säger Moderaternas försvarspolitiska talesperson Beatrice Ask till TT.

Var oväntat

Hon säger att beredningen måste granska de bedömningar och analyser som överbefälhavaren gjort, ta ställning till kostnadsberäkningar och frågor om varför ÖB skjuter saker på framtiden. Ask hade inte väntat sig att ÖB skulle säga att det fattas 55 miljarder kronor för att nå dit försvarsberedningen vill till 2030.

– Det är klart oroande. Väsentliga delar av vad försvarsberedningen föreslog ryms inte enligt ÖB:s analys, säger KD:s Mikael Oscarsson.

Även Centern och Liberalerna reser frågetecken för Försvarsmaktens bedömningar.

L:s försvarspolitiske talesperson Allan Widman undrar varför Försvarsmakten redan intecknat utlovade anslagshöjningar för 2019-2021. Försvarsberedningen har räknat med att de kan användas till framtida satsningar.

Är positiv

C och L har gjort upp med regeringen om att försvarsbudgeten ska ha höjts till 84 miljarder 2025. Det innebär 25 miljarder kronor mer under perioden 2021-2025

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ser positivt på Försvarsmaktens föreslagna plan. Han tycker den bekräfta att regeringens försvarsanslag räcker långt.

– Det här leder till en väsentlig förmågeökning säger han.

Försvarsmakten bedömer att omkring tre fjärdedelar av försvarsberedningens ambitioner kommer att vara uppfyllda år 2030.

TT: Du ser ingen risk att upprustningen går för långsamt?

– Man kan alltid diskutera risker i det ena och det andra. Men det jag tycker jag ser, utan att ta ställning till detaljerna, är att vi kan garantera en militär förmågeökning fram till 2025.

Uppgörelsen gäller

TT: Kan det bli ytterligare höjda anslag?

– Den uppgörelse som finns handlar om de här 25 miljarderna och det är den uppgörelse som gäller och det är det vi kommer att arbeta inom, säger Hultqvist.

TT: Håller du med Försvarsmakten om att det fattas 55 miljarder fram till 2030 jämfört försvarsberedningens beräkningar?

– Jag har aldrig låst mig för att det är en viss summa pengar som gäller när det gäller deras beräkningar, säger Hultqvist.

Försvarsmaktens rapport blir nu ett viktigt underlag för den försvarspolitiska proposition för 2021–2025 som regeringen ska ta fram nästa år.

Det är inte klart om fler än regeringen, C och L ska delta i förhandlingarna om den.

Fakta: Detta har hänt

Försvarsberedningen lade i maj fram sin rapport "Värnkraft".

I den föreslogs en ny krigsorganisation från 2021.

Den beräknades vara fullt genomförd i slutet av perioden 2026–2030

Förslagen beräknades kräva en försvarsbudget på 84 miljarder 2025.

Budgeten är i dag på 54 miljarder

Regeringen, Centern och Liberalerna är överens om att trappa upp anslagen till 84 miljarder 2025.

Riksdagen ska nästa år besluta om försvarspolitiken för 2021–2025.

Försvarsmaktens analys är ett viktigt underlag.

Källa: TT