Foto: Ali Lorstani/TT

Många företag tänker söka kontantstödet

Vart fjärde företag räknar med att ansöka om omställningsstöd under coronakrisen.

Men det behöver förlängas, svarar de, annars hotar konkurs och varsel.

Telegram från TT / Omni
16 maj 2020, 07.05

Nyligen införde regeringen ytterligare ett krispaket, ett kontant omställningsstöd, för att rädda många företag som blivit av med mycket av sin försäljning.

Stödet baseras på att det enskilda företaget har blivit av med minst 30 procent av intäkterna under mars-april, och som mest kan bolaget få 150 miljoner kronor.

Svenskt Näringsliv har frågat sina medlemmar om efterfrågan på stödet. 24 procent tror att de kommer att ansöka. Av dem anger ungefär hälften att de riskerar konkurs eller behöver göra sig av med personal om krisen fortsätter och stödet inte förlängs.

– Utifrån de siffrorna är det helt uppenbart att omställningsstödet måste utgå för en längre period än bara mars och april, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Svenskt Näringsliv.

Ungefär på samma vis svarar företagen att det riskerar att bli uppsägningar och likviditetsbrist om inte de sänkta arbetsgivaravgifterna består en längre tid än till det datum som nu aviserats, den 30 juni.

Undersökningen bygger på ett slumpmässigt urval av Svenskt Näringslivs företagarpanel. 1 000 svarade, vilket var en svarsfrekvens på 33 procent.

Fakta: Så fungerar stödet

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Regeringens beräkningar visar att uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet. Effekten på statsbudgeten beräknas till omkring 39 miljarder kronor under 2020.