Detta är en artikel från TT.

Många kvinnor nöjda med förlossningsvården

Telegram från TT / Omni
15 June 2021, 09.19

Många kvinnor är nöjda med förlossningsvården och bemötandet, visar en enkät som SKR gjort.

52 000 gravida och nyblivna mammor har delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården, och en majoritet uttrycker sig positivt.

Nio av tio kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn.

Undersökningen, som gjordes mellan december och mars, är den första där alla kvinnor i Sverige fått tycka till om sina upplevelser i samband med graviditet, förlossning och eftervård under perioden.

”Det är viktigt att alla kvinnors röster blir hörda och vi är tacksamma att så många valt att dela sina upplevelser. De svar som verksamheterna får är viktiga för att vården ska kunna utvecklas och bättre möta kvinnornas behov”, skriver Eva Estling, samordnare för satsningen på kvinnors hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i ett pressmeddelande.