Detta är en artikel från TT.

Mediestödet höjs med 100 miljoner

Telegram från TT / Omni
12 April 2021, 13.09, uppdaterad 12 April 2021, 13.38

Regeringen föreslår en höjning av mediestödet med 100 miljoner kronor för innevarande år. Pengarna ska bland annat gå till tidningar som påverkas av Postnords varannandagsutdelning.

– Vi vill säkra en daglig nyhetstidning i de här områdena, för det är en viktig demokratifråga, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

I vissa områden, till exempel i Skåne, har Postnord redan börjat med varannandagsutdelning av posten. Det innebär att människor som får sin morgontidning med posten bara får den varannan dag.

– Om posten bara delas ut varannan dag så blir det ju en försämring, demokratiskt och nyhetsmässigt för dem, säger Lind.

Pengar retroaktivt

Myndigheten för press radio och tv har tagit fram ett förslag på hur stödet som nu ska gå ut på remiss ska utformas. Pengarna kommer att betalas ut retroaktivt för berörda tidningar.

Av de 100 miljonerna i den föreslagna höjningen av mediestödet, som presenteras i vårändringsbudgeten på torsdag, beräknas cirka 40 miljoner kronor gå till detta. Resterande 60 miljoner kronor går till mediestödet. Här återinför regeringen de lättnader som gällde i redaktionsstödet förra året i bland annat kraven på viss andel redaktionellt innehåll och utgivningsfrekvens.

Intressanta förslag

Samtidigt med regeringens besked föreslår Tidningsarbetsutgivarna (TU) att hela nuvarande presstöd görs om. Enligt TU har driftsstödet överlevt sig självt och bör ersättas med en mer modern ordning där medierna snarare ges indirekta än direkta stöd.

Kulturminister Amanda Lind tycker att förslagen är intressant.

– De har många viktiga poänger i sin artikel. Det ligger mycket i deras analys att driftstödet i sin nuvarande utformning är på väg att spela ut sin roll.

– Mediestödet är ju en av punkterna i januariavtalet, och vi har gjort en hel del under de senaste åren för att skapa ett mer ändamålsenligt press- och mediestöd. Jag tycker att TU:s förslag är intressanta och mycket väl värda att diskutera vidare, säger Amanda Lind (MP).