Detta är en artikel från TT.

Medlingsinstitutet nobbar las-utredningen

Telegram från TT / Omni
21 October 2020, 12.20, uppdaterad 21 October 2020, 13.50

Slopa politikernas utredning. Fackens och arbetsgivarnas förslag till nya las-regler är bättre, anser Medlingsinstitutet.

– Parternas förslag är mer balanserat, säger chefen Irene Wennemo.

I förra veckan brakade las-förhandlingarna återigen samman, åtminstone delvis. LO sade nej medan tjänstemannakartellen PTK och Svenskt Näringsliv enades om att det var en bra uppgörelse. Sedan dess har alla svävat i ovisshet, vad händer när bara runt hälften av Sveriges löntagare är med på vagnen?

Svenskt Näringsliv har inte satt ner foten riktigt – om arbetsgivarna tycker att det räcker med tjänstemännen. Politikerna har också tvekat om vad ett "halvt" avtal innebär i det här läget.

Olika följder

Statsminister Stefan Löfven (S) har velat avvakta remissvaren på den statliga utredningen "En moderniserad arbetsrätt". Sista svarsdag är 26 oktober, men några har droppat in, nu senast tunga statliga Medlingsinstitutet.

Dess generaldirektör Irene Wennemo är tydlig. Utredningens förslag blir fyrkantiga för arbetsmarknaden och lönebildningen. "Skillnader mellan olika avtalsområden gör att utredningens förslag får olika följder på olika delar av arbetsmarknaden", skriver myndigheten bland annat. Fack och arbetsgivare har haft en bredare pensel i sina samtal och har därmed tagit ett större grepp om frågorna. Hon tycker därför, även om LO inte är med, i alla fall inte nu, att SN-PTK-överenskommelsen är bäst att gå vidare med.

Upp till regeringen

TT: Vad bör ske nu?

– Det är upp till regeringen. Jag tycker att man bör staka ut en process framåt som bygger vidare på den här överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv som finns, säger Wennemo.

LO kan kanske tänkas hänga på så småningom. Hon förstår att arbetarfacken hade svårt med flera av förslagen, och att själva processen med politikernas "hot" om lagstiftning retat upp dem rejält.

– Det finns stora skillnader mellan LO-fackens utmaningar, säger Wennemo som tycker sig ana att LO mot slutet ville stå ut som mer enigt än vad det är.

Flera av LO-förbunden, bland annat industrifacken, har haft dörren mer på glänt.

Lööf öppnar för parterna

Centerledaren Annie Lööf säger att regeringen och samarbetspartierna nu jobbar i två parallella spår.

– Det finns två tydliga vägar framåt. Den ena är att utredningens förslag genomförs och det arbetet är i gång. Den andra vägen är om Svenskt Näringsliv och PTK, och kanske delar av LO, återkommer och säger att vi vill gärna att ni tar vårt huvudavtal i stället för Toijerutredningen – då kommer vi att göra det, säger Lööf.

För henne väger det tungt vad SN och PTK vill att regeringen ska göra härnäst, och hur de ser på att LO inte sagt ja.

– LO har parkerat sig utanför, men jag hoppas att det finns en kraft inom LO att de vill komma tillbaka och sluta upp bakom det huvudavtal som de faktiskt har varit med och tagit fram, säger Lööf.