Detta är en artikel från TT.

Mer pengar till ökad coronakontroll

Telegram från TT / Omni
26 January 2021, 10.53, uppdaterad 26 January 2021, 16.12

Länsstyrelserna och kommuner får mer pengar för att se till att coronarestriktioner följs.

Regeringen vill också förlänga lagen om smittskyddsåtgärder på restauranger över sommaren.

Regeringen föreslår i en extra tilläggsbudget att länsstyrelserna får 175 miljoner kronor för att se till att föreskrifterna enligt den nya pandemilagen följs.

Lagen trädde i kraft 10 januari och de föreskrifter som hittills utfärdats har gällt butiker, köpcenter och gym.

Det är länsstyrelserna som har tillsynsansvar för att restriktionerna följs och länsstyrelsen i Dalarna som är samordnare för arbetet.

Det fysiska tillsynsarbetet är nu i gång i stora delar av landet, enligt Ylva Thörn, Dalarnas landshövding.

Efterlevnaden är hög

Det handlar om att ge råd och information till berörda verksamheter, men också att påpeka eventuella brister vid besök på plats. Urvalet baseras på risk och väsentlighet.

I en rapport om den nationella lägesbilden den gångna veckan gör länsstyrelserna bedömningen att efterlevnaden av den tillfälliga lagen är hög.

– En vanlig avvikelse är att handsprit saknas eller är svårt att hitta. Man har också haft svårigheter att beräkna lokalytan, säger Ylva Thörn.

Maxantalet beräknas på tillgänglig yta för besökarna, inte total yta, och de föreskrifter som hittills utfärdats med stöd av pandemilagen handlar främst om att butiker och gym bara får släppa in ett visst antal besökare.

– Av de rapporteringar vi hittills hunnit gå igenom, så finns det inga viten eller föreläggande gjorda, säger Thörn.

Hon uppger också att man sett risker för trängsel i små butiker som också har post- och paketutlämning. När det gäller gym kan det behövas att man tittar extra på nattöppna gym.

Besökare drabbas inte

Det är butiks- och gymägare som kan drabbas av vite om restriktionerna inte följs. Inte besökarna.

Den nya pandemilagen skulle dock kunna innebära att privatpersoner bötfälls om de bryter mot föreskrifter. Men det handlar enbart om i fall de struntar i föreskrifter som begränsar tillträde till allmänna platser, till exempel parker eller badstränder. Och några sådana föreskrifter har inte utfärdats än.

När det gäller restauranger så är det framförallt kommunerna som ansvarar för tillsynen. De får nu 82 miljoner kronor extra för att se till att den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen följs. Det handlar till exempel om hur många som får sitta vid ett bord.

Socialminister Lena Hallengren (S) uppger att regeringen nu föreslår att den lagen förlängs till den sista september i år. Hon betonar att det är viktigt att regeringen fortsatt har möjlighet att reglera verksamheten på restauranger för att förhindra trängsel, om det behövs under sommaren.

Lagen har förlängts tidigare och gäller för närvarande till sista maj i år.

Pandemilagen

Den tillfälliga covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari och gäller till sista september.

Syftet är att regeringen och andra myndigheter ska få utökade möjligheter att införa åtgärder för att minska smittspridningen.

I anslutningen till lagen har Folkhälsomyndigheten exempelvis kommit med nya föreskrifter bland annat för butiker, köpcentrum och gym.

Från den 10 januari måste alla verksamheter räkna ut ett maxantal besökare som får vara i lokalen samtidigt, utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var till sitt förfogande.

Maxantalet besökare ska tydligt anges vid alla entréer.

Det är länsstyrelserna som står för tillsynen av att föreskrifterna följs.

Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Källor: Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten