Detta är en artikel från TT.

Migrationsforskare: SD-politik rakt igenom

Telegram från TT / Omni
14 October 2022, 08.46, uppdaterad 14 October 2022, 12.18

Ett paradigmskifte. Så beskrivs Sveriges nya migrationspolitik.

Färre kvotflyktingar, skärpta krav för medborgarskap och försörjningskrav för all anhöriginvandring är några av punkterna.

– Det är antagligen den tuffaste migrationspolitiken av alla EU-länder förutom Danmark, säger migrationsforskaren Henrik Emilsson.

På fredagen stod det klart att Sverigedemokraterna hålls utanför den nya regeringen. I gengäld har partiet fått igenom en rad sakpolitiska punkter, inte minst inom migrationsområdet.

I det 62 sidor långa ”Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige” ägnar de fyra samarbetspartierna knappt tjugo sidor åt just migration och integration.

Partierna skriver att ett mål är att skapa ett paradigmskifte i synen på asylmottagande.

– För mig råder det ingen som helst tvekan om att uppgörelsen innebär just det, ett paradigmskiften, sa Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna på fredagens presskonferens.

Migrationsforskaren Henrik Emilsson vid Malmö universitet håller med om det. Sverige kommer att ha en tuff migrationspolitik framöver jämfört med andra EU-länder, säger han.

– Från att ha varit det öppnaste landet i EU så får vi antagligen den tuffaste migrationspolitiken i EU, förutom Danmark då som ju har undantag från EU:s regler.

Tuffare medborgarskapspolitik

De fyra samarbetspartierna pekar på två avgörande utgångspunkter när det gäller den asylrelaterade invandringen.

Den ena är att asylrätten ska upprätthållas. Den andra är att Sveriges regelverk inte ska vara mer generöst än vad EU-rätten kräver.

– Det innebär skärpta regler, både för den som vill komma till Sverige och den som redan befinner sig i Sverige och vill ta hit sina anhöriga till exempel, sammanfattade Jimmie Åkesson.

Enligt Henrik Emilsson är det mest anmärkningsvärda det stora genomslaget för Sverigedemokraternas politik.

– Att SD fick igenom allt. Det är i princip SD-politik rakt igenom, säger han.

Ändringar på alla områden

Henrik Emilsson lyfter fram några av punkterna som extra viktiga.

– Sverige ska lägga sig på den absoluta miniminivån enligt EU-rätten. Medborgarskapspolitiken blir mycket, mycket tuffare. De vill också införa försörjningskrav på all anhöriginvandring.

– Men det är ändringar på alla områden. Det finns egentligen inget migrationspolitiskt område där det inte kommer att ske förändringar, fortsätter han.

Jimmie Åkesson kommenterade själv de stora förändringarna gällande medborgarskap.

– Kraftigt skärpta krav. Krav på vandel, krav på egen försörjning, längre vistelsetid i Sverige och så vidare.

Stor förändring från öppnaste landet

Andra förslag handlar om att antalet kvotflyktingar ska minskas från 5 000 till 900 per år under mandatperioden. (I fjol var antalet kvotflyktingar tillfälligt 6 400). Reglerna för arbetskraftsinvandring skärps. En storskalig nationell folkräkning ska förberedas.

Incitamenten för frivillig återvandring ska ses över, berättade Jimmie Åkesson.

– Med ett särskilt fokus på dem som inte har integrerats.

Partierna vill även utreda en möjlighet att utvisa utländska medborgare på grund av bristande vandel. Som exempel anges associationer till kriminella organisationer, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer, prostitution eller missbruk.

Flera av punkterna ligger dock som utredningsförslag, som ska vara genomförda senast våren 2026.

– Det kommer att ske massvis med utredningar inom det här området nu. Vi får se var det landar. Utredningar är ju ändå ett klassiskt sätt att fördröja och mjuka upp, avslutar Henrik Emilsson.