Detta är en artikel från TT:s korrespondent.

Miljardsatsning på halvledare i EU

Telegram från TT / Omni
18 April 2023, 14.28, uppdaterad 18 April 2023, 17.56

EU:s medlemsländer och EU-parlamentet har nått en uppgörelse om miljardsatsningar för produktion och utveckling av halvledarkomponenter, som är avgörande beståndsdelar i modern elektronik.

”Paketet kommer att lyfta det europeiska ekosystemet för halvledare och vara en viktig del i stärkandet av EU:s konkurrenskraft på global nivå”, skriver det svenska ordförandeskapet i ministerrådet på Twitter, sedan förhandlarna enats i Strasbourg på tisdagseftermiddagen.

Uppgörelsen väntas inbringa 43 miljarder euro, motsvarande 487 miljarder kronor, i offentliga och privata medel till satsningen på halvledare, skriver EU:s ministerråd i ett pressmeddelande.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) kallar det för ett viktigt steg i ”den gröna och digitala omställningen” och säger att det är en ”revolution i den viktiga halvledarsektorn”.

”Ett snabbt genomförande av dagens uppgörelse kommer att förvandla vår beroendeställning till en marknadsledande position, vår sårbarhet till självbestämmande och våra utgifter till investeringar”, säger Ebba Busch i pressmeddelandet.

I planerna ingår bland annat att göra det lättare för EU-länderna att ge statsstöd till halvledarproduktionen. Målet är att EU år 2030 ska stå för 20 procent av världens halvledarkomponenter, mot bara 9 procent i dag.

Halvledare

Ordet halvledare – ”semiconductor” på engelska – härrör från att materialet inte leder ström lika bra som en ledare i metall, men inte heller isolerar helt. Råvaran kan exempelvis vara kisel, germanium eller selen, som utformas och dopas för att få rätt egenskaper.

De allra första halvledarna tillverkades på 1800-talet, men industriellt genomslag fick de först i slutet på 1940-talet i samband med transistorradion. I dag är de ofta tunnare än hårstrån och sammanlänkade på så kallade chip med myriader av trådar och kopplingar, som i sin tur används för att styra processer i allt från datorer, mobiler och bilar eller sjukvårdsutrustning, vapen, energisystem och vitvaror.