Foto: Mikael Fritzon/TT

Miljöministern sågar satsning på ny kärnkraft

Två företag vill tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) utveckla en mindre typ av kärnkraftsreaktorer som ska kunna massproduceras i fabrik, uppger SR:s Vetenskapsradion.

Telegram från TT / Omni
15 febr. 2021, 07.48

Det är företaget Uniper, som äger och driver kärnkraftverket i Oskarshamn, som tillsammans med företaget Blykalla och KTH ansöker hos Energimyndigheten för medfinansiering på 125 miljoner kronor för att utveckla en annan typ av kärnkraftsreaktor.

Ny anläggning

Det handlar om en prototyp av en så kallad SMR, som är en liten modulär reaktor, inte större än tre, fyra meter bred, lång och hög. Målet är att utveckla en ny kärnkraftsanläggning som ska producera elström i mitten på 2030-talet, enligt Unipers vd Johan Svenningsson.

– Vi ser en tydlig roll för kärnkraften i framtidens energisystem, och vi satsar därför på att utveckla framtidens kärnkraft i samarbete med företaget Blykalla som har patent på design och material för en liten modulär reaktor med blykylning och passiv säkerhet, säger han.

Tanken i det längre perspektivet är att de små SMR-reaktorerna ska kunna byggas där de behövs i anslutning till industrier. I dag tillåter lagstiftningen inte det.

Vare sig till eller från

Miljöminister Per Bolund tycker att det är bra att de forskas på olika typer av tekniker, men tror inte på att kärnkraften skulle lösa något.

– Det är ju inte någon teknik som skulle lösa några problem i närtid. Det finns ju inga företagare som blir glada av att höra att det skulle finnas el någon gång på 2030-talet, säger han till TT.

– De här mikroanläggningarna skulle inte göra något vare sig till eller från för att lösa Sveriges energiproblem i dag. Det är något som ligger långt in i framtiden. Jag tror absolut inte på det. Det ligger långt in i framtiden innan den här typen av grundforskning kommersialiseras och gör nytta för elmarknaden medan vindkraften är här och nu, säger han.

Moderaternas näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered reagerar på Per Bolunds kommentar

– Att Per Bolund på förhand säger nej till teknik som kan bidra till klimatomställningen och trygga elförsörjningen bekräftar att energipolitiken måste få en ny inriktning. Sverige ska ha fossilfri el, alltså både vindkraft och kärnkraft. Det är rätt att satsa på alla lösningar som bidrar, inklusive eventuell ny kärnkraft i Oskarshamn, säger han till TT.

Bakgrund: Fjärde generationen kärnkraft

Fjärde generationen är ett samlingsbegrepp för olika reaktortyper som skulle kunna ersätta dagens reaktorer. Det innebär inte en specifik teknisk lösning. De olika specifika reaktortyper som det idag forskas på i världen har olika tidshorisont för när de kan bli aktuella, och bygger på olika tekniska innovationer. Gemensamt är dock målsättningen att öka effektivitet och säkerhet, samtidigt som avfall minimeras.

Små modulära reaktorer

Små modulära reaktorer karakteriseras dels av lägre energiproduktion, dels av att de är just modulära, det vill säga i högre grad består av förkonstruerade system som potentiellt kan serietillverkas samt kräver mindre byggnation på plats jämfört med existerande kärnkraftverk. Sådana reaktorer och kärnkraftverk kan komma att leda till lägre investerings- kostnader, högre säkerhet, och större flexibilitet i utbyggnad. Små modulära reaktorer kan bygga på existerande reaktortyper, eller på nya, fjärde generationens, reaktortyper.

Källa: Fjärde generationen kärnkraft, Engergiforsk.