Detta är en artikel från TT.

Minister: Folk följer reglerna för dåligt

Telegram från TT / Omni
11 March 2021, 18.55

Köpcentrum, kollektivtrafik och gym följer smittskyddsreglerna så gott de kan, enligt länsstyrelserna. Problemet är att deras besökare inte gör det.

Vi kan inte börja slappna av ännu, understryker civilminister Lena Micko (S).

Landets länsstyrelser har i uppdrag att se till att pandemilagens påbud följs i alla delar av landet. Och det fungerar bra så här långt, säger Lena Micko, sedan samtliga landshövdingar avrapporterat till henne och statsminister Stefan Löfven.

– Jag vill nog säga det. Det är en kort tid som har gått sedan de första helgerna i januari, men med den redovisning vi får från hela landet skulle jag säga att vi kommit igång bra, säger hon.

– Problemet som kommer fram väldigt tydligt är efterlevnaden. Det vill säga: Det räcker inte att man har med sig verksamhetsutövare om människor inte följer det.

Svårt stoppa samlingar

Det mest flagranta övertrampet skedde i Stockholm förra helgen, då flera hundra människor samlades i en klunga för att protestera mot just smittskyddsåtgärder och vandra genom staden. Länsstyrelsen vill att arrangören ska få betala böter, samtidigt som det smids nya protestplaner för kommande helg.

Enligt Stockholms landshövding Sven-Erik Österberg är det svårt att dra lärdomar från det som skedde i helgen.

– Den här kategorin personer lyssnar inte på argument för att man egentligen inte ska ha sådana här samlingar, de tror inte på det som sägs, säger han.

– Man får försöka skingra dem så tidigt som möjligt. Ha en polisnärvaro tidigt när det sker och med kraft påvisa att samhället tillåter inte sådan aktivitet. Det är inget roligt med åtgärder, men det handlar om att folk inte ska bli sjuka och dö.

Mer tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholm har kontrollerat olika verksamheter fler än 1 300 gånger hittills och anställer fler för att trappa upp tillsynen, enligt landshövdingen.

Österbergs bild är dock densamma som Mickos: Problemet är inte att få näringsidkare eller arrangörer att underordna sig reglerna.

– Däremot är det som civilministern säger: Det finns en trötthet hos allmänheten att följa det här, man blir slarvigare.

Personligt ansvar är svårt att lagstifta kring, konstaterar Lena Micko. Hon vill involvera civilsamhället och fler aktörer, men "stänger ingen dörr" för att läget kan kräva ytterligare restriktioner av något slag.

– Från regeringens sida har vi sänt signaler om att det kommer att fordras mer tillsyn framöver, säger hon.

Så går tillsynen till

Länsstyrelserna har enligt den tillfälliga pandemilagen i uppdrag att se över att ett antal av lagens restriktioner följs. I dagsläget handlar det om dessa områden:

– Handelsplatser, som måste anpassa lokalerna och begränsa antalet kunder för att undvika trängsel.

– Kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer, där antalet passagerare inte får vara fler än hälften av antalet sittplatser.

– Gym- eller sportanläggningar och badhus, där varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av anläggningens yta.

– Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, där som flest åtta personer får delta. Undantaget är begravningar och liknande där som flest 20 får vara med.

– Yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster, såsom uthyrda festlokaler, där som flest åtta personer får vistas samtidigt.

Länsstyrelserna är samordnande myndigheter och regeringens företrädare i regionerna. Tillsynen ska i första hand riktas mot verksamheter där den bedöms ha störst effekt för smittspridningen. I första hand är det också upp till verksamheten i fråga att rätta sig i ledet frivilligt.

Källa: Regeringen, länsstyrelserna