Minister: Problematiskt läge för AF

Väldigt problematiskt, anser arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) om läget för Arbetsförmedlingen.

Budgeten har skurits ner kraftigt, men personalkaoset gör att den inte kan använda tilldelade medel fullt ut.

Effekten blir minskad hjälp till arbetslösa, utbildningsföretag i kris och växande kritik mot hur Arbetsförmedlingen görs om.

Telegram från TT / Omni
28 okt. 2019, 11.59

I takt med de kraftiga nedskärningarna på Arbetsförmedlingen, (AF) bland annat massvis med stängda kontor och ett jättevarsel på över 4 000 anställda, får myndigheten allt svårare att fullfölja sitt uppdrag. Förutom att varslade slutar har många hoppat av till andra jobb.

Personalkostnaderna går ner mer än väntat, samtidigt som de anställda som är kvar inte mäktar med så mycket mer än det allra nödvändigaste. Det förmedlingen prioriterar är att ta beslut om ersättning till arbetslösa. Insatser och beslut om åtgärder och stöd till arbetslösa för att komma närmare jobb hinns ofta inte med.

Är exceptionellt

– Vi befinner oss i en exceptionell situation för att vara en myndighet, säger generaldirektör Mikael Sjöberg med anledning av den utgiftsprognos som hans myndighet har lämnat till regeringen.

Eva Nordmark anser att det är "väldigt problematiskt" att AF inte ser ut att kunna använda pengar man fått för att hjälpa arbetslösa till jobb i den grad som avsetts.

– Det är ju ett läge när många arbetslösa behöver stöd, det är klart att jag inte tycker att det är bra, säger Nordmark till TT.

– Men jag hoppas ändå att medlen kan komma till användning, till exempel för extratjänster, säger Eva Nordmark och syftar på den arbetsmarknadsinsats som innebär praktik inom offentlig sektor, med sikte på anställning.

"Varit tydliga"

Hon säger att regeringen även tidigare i år har fått rapporter om att medel inte skulle gå åt och att AF getts möjlighet att flytta om pengar.

– Vi har varit tydliga med att vi förväntar oss att pengarna ska gå åt, men jag kan konstatera att de signalerna inte har fått önskat resultat.

Men Nordmark förstår, framhåller hon, att personalminskningen på myndigheten påverkar verksamheten.

Bakgrunden till dagens läge är främst den kraftigt nedskurna budgeten för 2019, som M och KD klubbade igenom med stöd av SD förra hösten. Samtidigt har AF gått vidare på vägen med att lägga ner omkring 130 lokala kontor och satsa på kontakt via telefon och nätet. I regeringens januariöverenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna, ingår också att privatisera stora delar av verksamheten, en flerårig plan.

Ångrar inget

Mikael Sjöberg har fått mycket kritik för hur han bantat verksamheten. Men han ångrar ingenting.

– Så vitt jag kan bedöma är de beslut jag är ansvarig för i linje med de beslut som regering och riksdag har tagit, säger han.

Två tunga skånska kommunpolitiker – Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i Malmö och Torkild Strandberg (L) i Landskrona – är mycket kritiska mot det som nu sker med AF. De anser att strukturer och insatser rivs ner utan en tanke på vad som ska komma istället. Det inte värdigt svensk statsförvaltning, hävdar de i en debattartikel i Expressen.

"Det är ett svek mot de människor som behöver stöd och huvudlöst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv" skriver Stjernfeldt Jammeh och Strandberg.

Fakta: Arbetsförmedling i omdaning

Den 30 januari i år meddelade Arbetsförmedlingen att 4 500 anställda skulle varslas om uppsägning på grund av den kraftigt minskade budget som riksdagen beslutat om.

Arbetsförmedlingen hade då 13 500 anställda och 430 konsulter.

Fram till september hade cirka 1 600 anställda sagts upp och omkring 1 400 sagt upp sig.

Enligt riksdagens budget för 2019 skulle myndighetens förvaltningsanslag, där bland annat kostnader för personal ingår, minskas med 800 miljoner kronor till 7,6 miljarder, jämfört med året före.

Resurserna till arbetsmarknadspolitiska program sänktes från 13,4 miljarder till 10,6 miljarder kronor. Regeringen sköt till några hundra miljoner i vårändringsbudgeten för i år.

Regeringen har i budgeten för 2020 mildrat neddragningarna något, jämfört med tidigare förslag. Men både vad gäller anslaget för personal och löner och lokaler samt för program är budgeten avsevärt mindre än för 2019 och 2018.

Källa: Arbetsförmedlingen