Detta är en artikel från TT.

Mjukare EU- och Natomotstånd i nytt V-program

Telegram från TT / Omni
7 November 2023, 12.29, uppdaterad 7 November 2023, 15.35

Att få Sverige att lämna EU ska inte längre vara ett mål i Vänsterpartiets partiprogram, enligt ett förslag inför partikongressen 2024.

Motståndet mot att gå med i Nato består. Men även där är formuleringarna lite mjukare formulerade.

– Det är inget självändamål att lämna EU, säger Jens Börjesson, som är sammankallande i Vänsterpartiets programkommission.

Men det är en villkorad relation till EU som han formulerar i sitt förslag – som efter en motionsrunda inom partiet ska upp för beslut på partikongressen i maj nästa år.

– Vårt mål är vänsterpolitik och att stå upp för demokratin. I det läge EU på olika sätt skulle vilja begränsa vår möjlighet att driva igenom det är vi beredda att pröva EU på olika sätt, säger Börjesson.

”Det är ett förhållningssätt”

Han beskriver det som krävs som en omförhandling av medlemsavtalet med EU. Men exakt vilka undantag eller ändringar det är han tar sikte på vill han inte säga.

– Det är ett förhållningssätt vi beskriver, om de (EU) skulle ställa sig i vägen för det vi vill genomdriva, säger Börjesson.

Det befintliga partiprogrammet från 2004 – som ska ersättas nästa år – har en formulering där det står att Vänsterpartiet ska verka för att Sverige ska lämna EU. Den finns inte längre kvar.

Fast det innebär inte att det i praktiken slutar med ett sådant V-krav ändå – om medlemsvillkoren inte anpassas.

Partiets arbete med det nya partiprogrammet – som ska ersätta ett program som har sina rötter i 2004 års kongress – pausades i pandemin och har sedan dess bland annat påverkats av Rysslands fullskaliga attack mot Ukraina 2022.

– Vi ser tyvärr att världen går mot ett allt större globalt maktspel mellan stormakter, på olika sätt. Vi tycker Sverige bör vara en tydlig röst för nedrustning, för fred och för folkrätten, säger Börjesson om hur Ukrainakriget har påverkat hans arbete.

– I förslaget ser vi flera av stormakterna, som på olika sätt försöker hävda sig. Ryssland är en av dem, tillägger han.

”Vi vill stå utanför Nato”

Den svenska ansökan om Nato-medlemskap – en politisk följd av kriget – vill han dock återkalla.

– Vi vill stå utanför Nato. Det är vår hållning. Och så vitt jag vet gör vi fortfarande det, säger Börjesson.

– Vår ingång är att de försvarssamarbeten vi är med i ska verka för en mer defensiv riktning, tillägger han.

Samtidigt har dock skrivningar i det befintliga programmet om att V ska verka för att Nato ska upplösas plockats bort.

Formuleringar om kapitalismens avskaffande har också mjukats upp något i det nya förslaget. Men att motarbeta kapitalet finns kvar som mål.

– Vi vill lägga den här unkna maktstrukturen som kapitalismen utgörs av bakom oss och gå vidare mot ett mer rättvist samhälle, säger Börjesson.

Han nämner bland annat arbetstidsförkortning och full sysselsättning som två verktyg som kan minska kapitalets makt.

Mer gemensamt ägande i finanssektorn är ett annat mål som lyfts fram i förslaget.

– Exakt hur det ska gå till beror på vilken typ av situation det är. Det kan säkert skifta, säger Börjesson.