Modernas vaccin kollas efter japanska dödsfall

Ett par miljoner doser Moderna-vaccin har stoppats i Japan efter att ett fel upptäckts i ett parti som levererats. Doser med adress Sverige kontrolleras innan de lämnar fabriken.

Telegram från TT / Omni
31 August 2021, 10.44

Ett par miljoner doser Moderna-vaccin har stoppats i Japan efter att ett fel upptäckts i ett parti som levererats. Doser med adress Sverige kontrolleras innan de lämnar fabriken.

Det parti vaccin som levererats till Japan innehöll okända ämnen som liknade metallrester, vilket ledde till att 2,6 miljoner doser nu har stoppats i Japan. Felet upptäcktes i samband med att två män i 30-årsåldern dog i Japan efter att ha vaccinerats. Det är ännu inte klarlagt om vaccinationen hade ett samband med dödsfallen, men kopplingen utreds.

– Man har hittat något som är utanför specifikationen men det är ännu inte utrett vad det beror på, säger Virve Reiman-Suijkerbuijk, chefsinspektör på Läkemedelsverket.

Modernas vaccinfabrik i Spanien levererar både till Japan och EU, inklusive Sverige. Enligt Läkemedelsverkets chefsinspektör har Japan en separat produktionslina i fabriken, och därför bör ett problem med ett parti vaccin som skickats till Japan inte förekomma i Sverige.

– Japan har en exklusiv processlinje hos den här tillverkaren, den aktuella ”batchen” har gått där, säger Virve Reiman-Suijkerbuijk.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) genomför nu kontroller på alla partier, eller så kallade batcher, av Modernas vaccin från fabriken i Spanien. I Sverige kontrolleras biverkningar och signaler från både EMA och andra myndigheter.

De vaccin som tillverkas i den spanska fabriken har satts i ”karantän” och kommer inte att levereras förrän samtliga partier vaccin har kontrollerats.