Detta är en artikel från TT.

MSB: Finns ingen anledning att bunkra

Telegram från TT / Omni
8 March 2020, 10.25, uppdaterad 8 March 2020, 13.40

Oroliga privatpersoner hamstrar matvaror och mediciner när coronaviruset breder ut sig över världen. Men MSB manar till lugn och menar att det inte finns någon anledning att bunkra – snarare kan det leda till ökad oro.

Svenskar hamstrar handsprit och värktabletter. I Australien utbryter bråk i mataffärer över de sista toapappersrullarna. Coronaviruset har fått oroliga människor världen över att bunkra matvaror och mediciner tills hyllorna gapar tomma. Men Patrik Jansson, enhetschef för den operativa avdelningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, manar till lugn.

– Risken finns att oron sprider sig när bilder på tomma butikshyllor kablas ut. Det är viktigt att komma ihåg att butikshyllorna fylls på. Varuflöden har fungerat bra, även i de mest drabbade regionerna i Kina, säger han.

Bra med grundberedskap

MSB ser i nuläget inga störningar alls i varuflöden till livsmedelsbutikerna. Varor kan tillfälligt ta slut efter ett ökat tryck – men fylls alltid på igen efter några dagar.

Däremot är myndigheten positiv till att svenskarna har en grundberedskap hemma, så att man klarar sig i ett antal dagar om något skulle hända. Men det är ett generellt råd som inte specifikt gäller coronaviruset.

– Vi rekommenderar att man alltid ska ha mat, vatten, någon värmekälla och någon kommunikationsenhet hemma. De rekommendationerna är framtagna för att vara förberedd för alla typer av kriser inklusive naturkatastrofer.

Lyssna på myndigheter

Patrik Jansson understryker även vikten av att följa myndigheternas råd och rekommendationer. Känner man sig orolig kan man gå in på krisinformation.se där informationen ständigt uppdateras.

– Till exempel rapporteras det om att det är brist på handsprit, men Folkhälsomyndighetens rekommendation är att primärt tvätta händerna med tvål och vatten. Handsprit behövs bara om man inte har tillgång till det. Har man bara tvål hemma så klarar man sig bra, säger han och tillägger:

– Det finns ingen som helst anledning att börja hamstra nu.

Fakta: Grundberedskap

MSB rekommenderar att man alltid har en grundberedskap så att man klarar sig i några dagar vid en eventuell krissituation.

Då ska man ha mat, vatten, en värmekälla och en kommunikationsenhet.

På sajten dinsäkerhet.se, som Myndigheten för samhällsberedskap ligger bakom, finns tips för den som vill stärka sin beredskap. På sajten kan man också ladda ner broschyren "Om krisen kommer".

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap