Detta är en artikel från TT.

Myndigheter duckar coronakritik

Telegram från TT / Omni
29 October 2021, 17.20

Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket får skarp kritik av Coronakommissionen. Men Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell anser att hennes myndighet klarat uppdraget väl utifrån förutsättningarna.

Socialstyrelsen agerade för sent med att bistå kommunerna i inköpen av skyddsutrustning. När man väl agerade konkurrerade man med kommunerna i upphandlingarna, vilket ledde till en undanträngningseffekt och att priser trissades upp, anser Coronakommissionen.

”Uppdraget till Socialstyrelsen gavs till en myndighet som helt saknade såväl en organisation för, som erfarenhet av, upphandling på världsmarknaden i den omfattning som var nödvändig”, heter det i kommissionens kritik.

Instämmer bara delvis

Det är kritik som Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell bara instämmer i delvis.

– Nej, vi är inte operativ myndighet. Men det är en annan sak att säga att vi inte lyckades bygga upp och genomföra det här. Jag tycker att vi under omständigheterna väldigt snabbt fick den nya organisationen, strukturen och kompetensen på plats för att kunna göra inköp av skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning, säger hon och tillägger:

– Vid varje tillfälle som vi såg att man kunde sälja till regioner eller kommuner så drog sig Socialstyrelsen undan, och det var många sådana tillfällen.

”Ett svek”

Arbetsmiljöverket är ytterligare en myndighet som kritiseras hårt. Här menar kommissionen att myndigheten inte varit transparent med att det rådde brist på skyddsutrustning våren 2020, och att man borde ha kommit med riktlinjer till vårdgivarna om hur man kunde minska smittriskerna för arbetstagare och vårdtagare.

”Det är svårt att se Arbetsmiljöverkets agerande som något annat än ett svek mot alla de arbetstagare som i en akut bristsituation var tvungna att utföra vård och omsorg utan adekvat skyddsutrustning och annat stöd för att skydda sig på alternativa sätt”, heter det i kommissionens utlåtande.

Arbetsmiljöverkets Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem säger att hon ännu inte hunnit sätta sig in i kritiken.

”Inte upp till mig”

TT: Men när kritiken nu formuleras på det här skarpa sättet, anser du att du kan sitta kvar som generaldirektör?

– Det är inte upp till mig utan till regeringen att avgöra, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) avböjer att kommentera men meddelar skriftligen via sin pressansvarige att hon har fortsatt förtroende för Erna Zelmin-Ekenhem:

”Det är viktigt att ansvariga myndigheter och beslutsfattare granskas. Det ska vara tydligt för både medarbetare och arbetsgivare vad som gäller. De som jobbar med att ta hand om våra äldre och andra som behöver vård och omsorg ska aldrig själva behöva vara rädda för att bli sjuka. Den skyddsutrustning som behövs ska finnas tillgänglig och användas.”