Foto: Janerik Henriksson/TT

Myndigheter försvårar för bolag som vill bidra

Företag och organisationers bidrag till bekämpandet av coronaviruset försvåras av myndigheternas agerande, rapporterar Dagens Nyheter.

Telegram från TT / Omni
08 april 2020, 22.17

För drygt två veckor sedan sammanställde Svenskt Näringsliv en lista på nästan 50 företag som vill hjälpa till, och skickade den till Försvarets materielverk. Men svaret uteblev, vilket fick Svenskt Näringsliv att efterfråga tydliga besked hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som samordnar kampen mot coronaviruset:

"Det är många inom näringslivet som är frustrerade över att det inte finns någon effektiv mottagare på svensk sida. Vissa har redan börjat leverera till beställare i andra länder", skrev organisationen i ett mejl.

Enligt Jonas Hagelqvist, vd för Ikem, branschorganisation för kemiindustrierna, finns ingen tydlig kontakt- och beställarfunktion hos myndigheterna.

– Min bild är att det behövs och att de inte har lyckats åstadkomma det, säger han till DN.

Enligt MSB tas alla initiativ hand om, och en majoritet skickas vidare till Socialstyrelsen, som är nationell inköpscentral för sjukvårdutrustning. Socialstyrelsen säger att man tackat nej till många erbjudanden eftersom utrustningen inte håller kvalitén.