Foto: Jonas Ekströmer/TT

Nordmark ser ljuspunkter

Trots allvarligt och osäkert läge på arbetsmarknaden ser arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) ljuspunkter.

Telegram från TT / Omni
19 febr. 2021, 10.23

– Vi ser en viss återhämtning, sade Nordmark på en pressträff.

De ljuspunkter hon pekar på finns i SCB:s arbetskraftsundersökning för fjärde kvartalet 2020. Jämfört med kvartalet innan minskade arbetslösheten med 0,3 procentenheter. Antalet sysselsatta ökade med 38 000 personer.

Nordmark pekar också på att rekordantalet varsel förra våren inte lett till så många uppsagda som befarat.

Men det är osäkert om det är en återhämtning som håller i sig. Mycket beror på hur pandemin utvecklar sig, uppger Nordmark.

Arbetsförmedlingen räknar i sina prognoser med att arbetslösheten kommer att öka igen under våren.

– Det kan vända upp igen, absolut, säger Nordmark.

De två stora utmaningarna är, enligt ministern, att långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ökat under pandemin.

Omkring 125 000 är i dag långtidsarbetslösa. Många av dem är utrikes födda med låg utbildning.

– Långtidsarbetslöshet har allvarliga konsekvenser för människors liv och ökar tudelningen i samhället, säger Nordmark.

När det gäller ungdomsarbetslösheten är hon oroad för att ungdomar ska ge upp. Nordmark pekar dock på att det finns 130 000 lediga jobb att söka.