Detta är en artikel från TT.

Nu får polisen införa visitationszoner

Telegram från TT / Omni
25 April 2024, 03.15

Polisen får nu rätt att införa visitationszoner i syfte att förhindra dödligt gängvåld. Kritiker har varnat för att lagen kan vara kontraproduktiv, men polisen tror att zonerna kan leda till ökad trygghet i våldsutsatta områden.

Lagen om säkerhetszoner, mer känd som visitationszoner, träder i kraft under torsdagen.

Den tillåter polisen att införa en så kallade säkerhetszon i ett område där det finns ”påtaglig” risk för en konflikt mellan kriminella nätverk innefattande skjutningar eller sprängningar och där zonen anses vara av ”synnerlig” vikt för att stävja det.

– Det handlar alltså både om påtaglig risk och synnerlig vikt. Det är starka juridiska termer, och med andra ord inget som kommer att fattas lättvindigt och ske överallt, säger Kristian Malzoff, kommissarie vid utvecklingsenheten på nationella operativa avdelningen, Noa.

Gäller två veckor

I zonen, som ska gälla i högst två veckor men kan förlängas med nytt beslut, får polisen rätt att kroppsvisitera vuxna som barn, samt söka igenom fordon, utan att det finns en konkret brottsmisstanke.

Kristian Malzoff, som varit delaktig i myndighetens arbete med att ta fram vägledning inför lagen, framhåller att de allra flesta som rör sig i området inte kommer att visiteras.

– Det är min absoluta övertygelse, säger han.

Vem som blir föremål för en kroppsvisitation ska bygga på en ”samlad bedömning”. Det kan exempelvis handla om att personen beter sig avvikande, tidpunkten, vem personen rör sig med eller underrättelser.

Inte slumpmässigt

Det går inte på förhand att peka ut särskilda egenskaper eller beteenden som kan ligga till grund för visitation.

– Vi får inte rutinmässigt visitera vem som helst eller slumpmässigt välja ut. Det ska vara omständigheter på plats som gör att polisen fattar beslutet, säger Malzoff.

Syftet med zonerna är att förhindra att det sker grova våldsdåd inom gängmiljö och ”kyla ned” akuta konflikter. Förhoppningen från polisen är att de ska fungera som en signal till kriminella om att hålla sig undan.

– Jag hoppas och tror att om vi är duktiga på att kommunicera varför vi inrättar en säkerhetszon och vad man får vidta för åtgärder i en säkerhetszon så får även de kriminella reda på det och håller sig borta.

Den huvudsakliga kritiken mot zonerna har handlat om att de öppnar för godtycke och riskerar att leda till en misstro mot polisen i områden där de används. Kristian Malzoff tror att det är avgörande hur polisen kommunicerar.

– Jag tror det är oerhört viktigt att vi förklarar syftet med att vi är här, hur en kroppsvisitation går till, vad vi får göra och vad vi inte får göra.

Kroppsvisitation

En kroppsvisitation innebär att en polis känner på kroppen utanpå kläderna och man kan behöva ta ut vad som finns i fickorna. Det är snarlikt en sådan kontroll som sker vid säkerhetskontrollen på en flygplats.

En man får enligt huvudregeln bara visitera andra män. Om en kvinna ska visiteras är det en kvinnlig polis som utför den. En man får dock utföra kroppsvisitationer på kvinnor om det avser föremål som en kvinna har med sig.

Källa: Polisen