Detta är en artikel från TT.

Nu höjs mjölkpriset

Telegram från TT / Omni
27 September 2022, 11.17

För åttonde gången i år höjer Arla mjölkpriset. Förändringen som träder i kraft från och med 1 oktober innebär att priset på konventionell mjölk höjs med 13 öre. Priset på ekologisk mjölk ligger egentligen kvar på samma nivå som i september men valutaeffekter gör att priset höjs med 2,7 öre.

Det så kallade a contopriset (det pris som ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året) för konventionell mjölk ligger därmed på 600,9 öre och 652,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.

”Kostnaderna i svenskt lantbruk fortsätter att öka. Därför är det viktigt att vi kan göra ytterligare en höjning av mjölkpriset till våra ägare, mjölkbönderna”, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström i ett pressmeddelande.