Detta är en artikel från TT.

Nu kommer en krismiljard till bönderna

Telegram från TT / Omni
14 February 2022, 11.02, uppdaterad 14 February 2022, 15.37

Regeringen presenterar nu ett krisstöd till jordbruket i klass med den nödmiljard som bland andra LRF och partier i riksdagen tryckt på för.

Den stora delen är ett ökat stöd med 700 miljoner för att möta de höjda dieselpriserna.

Krisstöd till jordbruket har diskuterats intensivt i riksdagen den senaste tiden.

– Många lantbrukare känner oro både inför nuläget och framtiden, säger finansminister Mikael Damberg (S) på en pressträff tillsammans med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

– Det här är en tillfällig åtgärd i en ovanligt svår situation för att hjälpa en näring som har drabbats hårt av prisuppgångar på flera viktiga insatsvaror.

Stödpaketet på en miljard kronor ingår i vårändringsbudgeten. Runt 26 000 företag inom jord- och skogsbruket bedöms kunna ta del av dieselstödet.

– Fokus för regeringen har varit att hitta ett sätt som på snabbast och enklast sätt ger stöd till de lantbrukare som har det tufft, säger Damberg.

Centerpartiet nöjt

Centerpartiet har krävt en nödmiljard till jordbruket, som pressas hårt ekonomiskt när priserna på konstgödsel, el och diesel skjutit i höjden.

– Det är bra att vi kommer till ett avgörande om nödmiljarden och att pengarna kommer fram snabbt, det har varit viktigt för oss, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Det stödpaket som regeringen arbetat fram innehåller fördubblat stöd för dieselkostnader, upp från 700 miljoner kronor till uppemot 1,4 miljarder. Men där finns också 300 miljoner avsatta som stöd till gris- och fågeluppfödare samt trädgårdsodlare.

– De har också fått kostnadsökningar som inte bara har med dieseln att göra, det är annars det snabbaste sättet att få fram pengarna, säger Ådahl.

För dieselkostnader finns redan en inarbetad modell och bedömningen uppges vara att pengar kan betalas ut från den 1 juli. Landsbygdsminister Anna Caren Sätherberg medger att det ökade stödet går på tvärs mot regeringens vilja att sänka klimatutsläppen.

– Man hade ju önskat att det fanns något annat att göra men det här är en åtgärd just nu och som det ser ut i jordbruket och med de arbetsmaskiner som finns så krävs det diesel. Det är den åtgärd som snabbt kan komma på plats så att bonden kan så och sedan skörda i höst, säger Sätherberg.

Vad gäller de övriga 300 miljonerna är det oklart när de kan betalas ut. För trädgårdsodlare ska stödet ges med 20 kronor per kvadratmeter uppvärmd yta och det totala stödet beräknas till 38 miljoner.

För gris- och fågeluppfödare ska en fastställd summa per djur avgöra stödet som totalt beräknas till omkring 260 miljoner.

Drar tillbaka initiativ

I riksdagens finansutskott finns ett brett stöd för att någon form av krisstöd behövs till lantbruket. Utskottet arbetar med ett tillkännagivande – uppmaning till regeringen – men har ännu inte fattat något beslut.

Eftersom regeringen föreslår i stort det som Centerpartiets utskottsinitiativ krävt så kommer C att acceptera regeringens förslag. Martin Ådahl förutsätter att också de andra partierna som stött initiativet också kommer att ställa sig bakom vårändringsbudgeten, där stödmiljarden kommer att finnas med.

– Det är jättebra för bönderna att regeringen har lyssnat på oss och gör det som går fort och effektivt så att vi kan rädda produktion och verksamheter i ett krisläge, säger Ådahl.

De borgerliga partierna har sagt sig stödja Centerns idé, medan Miljöpartiet har presenterat ett eget stödpaket till bönderna utan någon subvention av fossila bränslen.

– Det är jättebra att regeringen lyssnat på finansutskottet för att snabbt få ut ett stöd med så mycket pengar som möjligt. Men det är regeringen som orsakat de höga kostnaderna på diesel och el, så nu får vi kompensera för dålig politik, säger Moderaternas ledamot Edward Riedl till TT.

Kristdemokraterna och Liberalerna välkomnar förslaget men tycker att det är för lite för att långsiktigt göra något åt kostnadsbördan. L upprepar sitt förslag om en permanent sänkning av elskatten.

Krispaketet till bönderna

Regeringen föreslår ett tillfälligt stödpaket på totalt en miljard kronor.

Den skattenedsättning som i dag finns för diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt med 2 kronor per liter, utöver den nedsättning på 2 kronor som redan finns. Det beräknas kosta omkring 700 miljoner kronor. Cirka 26 000 företag bedöms omfattas av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

Gris- och fjäderfäuppfödare samt växthusföretag har drabbats särskilt hårt av kostnadsökningar. Därför föreslås 300 miljoner kronor i ett riktat stöd till dessa sektorer.

För uppfödare ska stödet ges med ett fast belopp per djur.

För trädgårdsnäringen ska det ges med 20 kronor per kvadratmeter uppvärmd yta.

Stödpaketet ingår i vårändringsbudgeten, som presenteras den 19 april.

Källa: Regeringen