Detta är en artikel från TT.

Nu ska masstestningen utvärderas

Telegram från TT / Omni
7 April 2023, 02.30

Nu ska den storskaliga testningen för misstänkta fall av covid-19 följas upp och utvärderas. Regeringen ger uppdraget till Folkhälsomyndigheten.

I uppdraget ingår att se om testningen hade effekt på smittspridningen och hur det praktiska genomförandet fungerade. Utvärderingen ska också bedöma om övervakningen av de olika virusvarianterna var ”ändamålsenlig och kostnadseffektiv”.

I uppdraget ingår också att bedöma vilka lärdomar från pandemin som bör tas vidare till planeringen inför eventuella framtida pandemier.

Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2024 lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet.