Detta är en artikel från TT.

Nu tas planen fram för att öppna Sverige

Telegram från TT / Omni
29 April 2021, 12.12, uppdaterad 29 April 2021, 16.04

Regeringen tar nu fram en plan för att stegvis kunna ta bort coronarestriktionerna.

Men även i ett "nytt normalläge" kan det vara nödvändigt att vissa åtgärder blir kvar länge.

Folkhälsomyndigheten ges i dag i uppdrag att ta fram tydliga indikatorer för när och hur Sverige ska återgå till en mer normal situation.

– Det är precis detta alla längtar efter och vill ha. Vi ser ju att vi går mot tider där många nu vaccinerar sig. Det rullar på väldigt bra, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Regeringen ska ta fram en nationell plan för hur och när restriktionerna "successivt ska kunna kan anpassas, lättas upp alternativt avvecklas".

Men Lena Hallengren betonar att det i dagsläget inte är aktuellt att lätta på någonting.

Tydliga mått

Folkhälsomyndigheten har tidigare i vår i en rapport delat in smittspridningen i olika nivåer och översiktligt beskrivit behovet av restriktioner på varje nivå och hur de kan lättas, till exempel genom att öka antalet personer på en viss yta eller ändra öppettider på krogen. Men den rapporten saknar konkreta mått på när en viss nivå är nådd. Och vilka restriktioner som krävs för varje nivå.

Regeringen vill nu ha "verifierbara data och tydliga indikatorer" för varje smittspridningsnivå. Det handlar om graden av smittspridning, antalet personer som behöver vård och vaccinationsgrad.

Folkhälsomyndigheten (FHM) ska också föreslå lämpliga restriktioner för var och en av de olika smittspridningsnivåerna. Myndigheten ska dessutom motivera och prioritera bland de olika restriktionerna utifrån deras effekt på smittspridningen.

– Det kommer att handla om en successiv avveckling där vi börjar att plocka fram det som vi tror har minst effekt och har minst risk att ta bort, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Redovisningen ska vara klar den 12 maj.

Nytt normalläge

Även när Sverige fått pandemin under kontroll, är det inte säkert att samhället blir som det var före pandemin. Regeringen vill att FHM analyserar om man ser behov av restriktioner eller rekommendationer i ett sådant eventuellt ”nytt normalläge”.

TT: Finns det en risk att vi inte kan ha fullsatta läktare och gå på konserter under många år?

– Vilka typer av restriktioner, begränsningar eller åtgärder som möjligen kan vara en del i ett nytt normalläge, det är det vi ber myndigheten att titta på, säger Hallengren.

Åtgärderna kan till exempel handla om fortsatt testning, eventuell ytterligare vaccinering och att förebygga nya utbrott av smitta.

– Successivt har det kanske sjunkit in att vi inte bara kommer att gå tillbaka till det samhälle som vi hade innan på många sätt, säger Hallengren.

Inte över

Hon understryker att pandemin inte är över även om Sverige skulle ha den under kontroll med bland annat vaccinationer.

– Covid-19 kommer att finnas i en hel värld, och kan inte minst mutera och mycket väl hitta tillbaka, säger hon.

Anders Tegnell framhåller att det ingår i uppdraget att definiera vad ett normalläge betyder.

– Vi kommer att behöva fortsätta leva med covid-19 under ett bra tag framåt. Exakt hur vi ska se på vad samhället behöver ha kvar i möjliga restriktioner – men framför allt i hög nivå av beredskap för att hantera utbrott – det är det vi ska jobba med ännu mer konkret nu, säger Tegnell.

Inga datum

Hallengren understryker att planen inte kommer att innehålla färdiga datum för när restriktioner kan börja avvecklas. Avvecklingstakten beror på när de olika smittspridningsnivåerna nås. Men definitionerna av nivåerna ska utvecklas så de är "så tydliga, transparenta och så förutsägbara som möjligt", står det i uppdraget från regeringen.

– Det här är ett uppdrag som, i ärlighetens namn, är lättare att ge än att utföra, säger Hallengren.

Hon vill inte bedöma när regeringen kan vara klar med den nationella planen.

Andra länder har redan planer för hur deras samhällen stegvis ska återgå till det normala. Hallengren har flera förklaringar till att en svensk plan dröjt.

En är att de svenska restriktionerna inte har varit lika långtgående. I Danmark kunde man länge inte gå till frisör eller på restaurang.

"Absurd idé"

En annan förklaring är vilka signaler en sådan plan skulle ge, samtidigt som folk uppmanas följa begränsningarna.

– Man ska inte negligera att det har ett signalvärde, absolut, säger Hallengren.

– Man kan inte ha för många olika planer samtidigt.

Liberalernas ledare Nyamko Sabuni välkomnar att regeringen nu tar fram en plan för att avveckla restriktioner, men tycker att planen även måste innehålla åtgärder för att kunna öppna upp vid vissa tider, till exempel vaccinera snabbare.

Sabuni uppger också att det är en "absurd idé" att restriktioner skulle kunna vara en del av det "nya normala."

– Det kommer Liberalerna aldrig att medverka till, säger hon.

Centerledaren Annie Lööf skriver på Twitter: "Öppna upp samhället igen och återupprätta människors fri- och rättigheter så fort det går är det som ska vara normalläget".