Ny strategi ska leda på vägen till vaccin

Regeringen ska ta fram en nationell strategi för när ett vaccin mot covid-19 väl finns och vilka som ska få det först.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan det ta minst ett år innan ett vaccin finns tillgängligt i världen.

Telegram från TT / Omni
20 May 2020, 01.40

Regeringen ska ta fram en nationell strategi för när ett vaccin mot covid-19 väl finns och vilka som ska få det först.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan det ta minst ett år innan ett vaccin finns tillgängligt i världen.

Den nationella strategin ska handla om att se till att Sverige får ta del av vaccinet, vilka som ska få det och i vilken ordning, uppger statsminister Stefan Löfven på en pressträff.

– Det dröjer sannolikt, men när vi är där ska Sverige ha tillgång till vaccin, säger Löfven.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en nationell strategi. Regeringen tillsätter också en nationell samordnare för arbetet. Vem det blir är inte klart.

Lång väg kvar

Generaldirektör Johan Carlson säger att det är en lång väg innan vaccin mot covid-19 kan erbjudas.

– Vi är i ett väldigt tidigt skede i en vaccinutveckling. När och om det blir godkänt för att distribueras, så är hela världens befolkning kunder. Hur prioriteringen mellan länderna kommer att se ut är oklart, säger han.

Han varnar för att tro att ett vaccin ska finnas snart.

– Jag skulle bli förvånad om vi har ett vaccin inom ett år, säger Johan Carlson.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger att produktionen inledningsvis inte kommer att räcka till alla i hela världen. En prioritering kommer att behöva göras av vilka som först ska få vaccinet.

Folkhälsomyndigheten ska lämna in en första version av en plan för vaccineringen i Sverige senast första augusti, enligt Hallengren.

Osäkra faktorer

Det går inte att säga hur en prioritering mellan olika grupper ska se ut, uppger Johan Carlson. Det kan till exempel vara olämpligt med vaccin för äldre personer beroende på förmågan att utveckla immunitet. Men barn och ungdomar kommer inte att vara bland de första, eftersom de inte är så drabbade av smittan.

Det finns många osäkra faktorer med ett eventuellt nytt vaccin, enligt Johan Carlson.

– Den största utmaningen är att vi vet väldigt litet om det vaccin vi kommer att få, om alla kan få det, hur effektivt det är och om man måste ta det flera gånger, säger han.

Statsministern får frågan varför regeringen inte försöker sluta avtal med läkemedelsföretag.

– Sverige är fullt delaktiga i den internationella diskussionen för att se till att det blir en rättvis fördelning. Vi är fullt upptagna med att se till vilka möjligheter det finns, säger han.

Gemensam vaccinationsplan

TT frågar Lena Hallengren om vad Sverige ska göra föra att inte hamna sist i kön när ett vaccin väl finns.

– Vi ser till att vi är med i de sammanhang där vaccin diskuteras, där den globala fördelningen diskuteras, inte minst i EU-sammanhang, där man nu gör en gemensam vaccinationsplan och kartlägger vilka produktionsenheter som finns att tillgå i EU för att kunna skala upp produktionen av ett vaccin när det väl finns på plats, svarar Hallengren.

TT: Har regeringen några kontakter med några enskilda stora läkemedelsföretag för att kunna sluta avtal om vaccininköp?

– Vi har en dialog men mer än så kan jag inte säga, svarar ministern och tillägger att den kommande nationella samordnaren ska ha just sådana kontakter.

Hon framhåller också att det gäller att välja ut bra projekt att medverka i och att inte "lägga alla ägg i samma korg".

Stefan Löfven upprepar, inför den stundande Kristi himmelsfärds-helgen och varmare tider, att myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning fortsatt gäller.

– Det är inte färgen på kalendern som avgör om man ska följa rekommendationerna eller inte, utan håll i och håll ut, säger Löfven.

Fakta: Vaccinstrategin

Den första delen i vaccinstrategin handlar bland annat om regeringens fortsatta arbete i EU och WHO för att säkra en rättvis global fördelning av ett kommande vaccin, till Sverige och andra länder.

Den andra delen handlar om att en vaccinsamordnare tillsätts. Samordnaren ska utarbeta en plan för Sveriges agerande, identifiera och följa intressanta vaccinprojekt i Sverige och utomlands och säkra tillgång på vaccin. Samordnaren ska även undersöka möjligheterna till att kliniska studier genomförs i Sverige.

Den tredje delen är ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan för covid-19. Folkhälsomyndigheten ska ta fram en prioritering och plan för hur vaccinet ska distribueras och hanteras i Sverige, uppskatta vilka vaccinvolymer som behövs inför kommande inköp och utreda hur vaccinering mot covid-19 kan införas i det nationella vaccinationsregistret.