Detta är en artikel från TT.

Ny våg av smitta hotar efter nyår

Telegram från TT / Omni
5 December 2020, 06.34

Höstens kraftiga spridning av covid-19 tycks vara på väg att avta i Sverige. Men dödstalen kommer sannolikt att stiga i ytterligare ett par veckor. Och mycket pekar på att smittspridningen kan ta ny fart efter nyår – innan vaccineringen får effekt.

– Det är absolut inte fråga om att man kan blåsa faran över, men jag tror att vi kanske börjar närma oss toppen för den här andra vågen, säger Annika Linde, virolog och tidigare statsepidemiolog.

Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, instämmer – men varnar för att Sverige riskerar att fastna i ett farligt läge om strategierna för att hejda smittan inte är tillräckliga.

– Det verkar som att åtgärderna börjar få effekt, men inte så att smittan har bromsats in. Vi befinner oss på en platå med fortsatt hög smittspridning. Vi får verkligen hoppas att vi kan komma bort från den, för den orsakar mycket sjukdom och dödlighet, säger Joacim Rocklöv.

Bättre karantänsregler

TT: Hur skulle åtgärderna kunna skärpas för att hejda smittspridningen snabbare?

– Bättre karantänsregler för personer i familjen med symtom, inte bara för bekräftade fall. Och så tror jag att det vore bra att kunna skala upp snabbtester, så att de kunde användas inom till exempel äldreomsorgen, säger Joacim Rocklöv.

Annika Linde tycker att beslutet att stänga gymnasieskolorna på nytt är klokt.

– Där har vi de största spridarna. Det är ungdomar mellan 17 och 30 år som verkligen har varit källan till att viruset sprider sig, säger Annika Linde.

Rekommendera munskydd

Dessutom förordar hon utbredd användning av munskydd i trängsel inomhus, framför allt nu när julhandeln närmar sig. Invändningarna att det saknas vetenskapligt stöd för att munskydd är effektivt, eller att folk skulle invaggas i falsk trygghet, ger hon inte mycket för.

– Då säger jag att det är samma sak med handtvätt. Det är svårt att visa med fältstudier att allmän handtvätt i befolkningen har någon smittdämpande effekt. Och många slarvar med att tvätta händerna i 20 sekunder, vilket kan leda till en falsk känsla av trygghet. Men jag skulle aldrig någonsin låta bli att rekommendera handtvätt. Det vore lika dumt som jag tycker det är att man inte rekommenderar munskydd i trånga situationer, säger Annika Linde.

Ny fart efter helgerna

Både Annika Linde och Joacim Rocklöv påpekar att dödstalen sannolikt fortsätter att stiga ett par veckor även efter det att smittspridningen börjar bromsa in.

– Sedan kanske de fortsätter att ligga där ett tag, eftersom vi är på en platå. Det dröjer nog fram till julhelgerna innan vi ser tydligare hur det blir, säger Joacim Rocklöv.

Risken är att smittan skjuter ny fart efter helgerna, i en tredje våg.

– Trots alla förmaningar tror jag att det blir en del resande under julen. Då kan det bli en ny våg med ökad spridning när alla kommer tillbaka och träffas igen, med nya virus som de har hämtat upp på olika ställen. Det är vad vi brukar se i samband med exempelvis influensaepidemier, att de tar ny fart efter julen, säger Annika Linde.

Joacim Rocklöv håller med.

– Ja, vi har ju sett ökningar vid höstlov och påsklov tidigare. Jag tror att det finns risk att smittan drar i väg ordentligt igen om vi inte håller nere resor och privata sammankomster ordentligt över helgerna. Vi vet att det här viruset kan smitta rejält åtminstone till och med april, säger han.

Sommar och vaccinering

Därefter bör våren och sommaren hjälpa till att bromsa spridningen, när umgänget flyttar utomhus och luften blir fuktigare och mindre stillastående så att viruset inte längre sprider sig lika lätt, förklarar han. I bästa fall har dessutom effekten av en vaccination börjat märkas då.

Men under den första period då endast riskgrupperna vaccineras är det viktigt att inte ändra beteendet alltför snabbt utan att tänka sig för, påpekar Annika Linde. Även om vaccinen i tester har uppvisat en effektivitet på mer än 90 procent, så innebär det att knappt var tionde vaccinerad person kommer att sakna immunitet. Om då viruset finns kvar i den övriga befolkningen finns en risk att smittas.

– Vi äldre har ju nästan inte alls bidragit till smittspridningen hittills. Men om vi börjar leva mer normalt ute bland folk och åtta procent av oss saknar skydd trots vaccinering, så finns det så klart en risk att det blir fler fall bland oss och de andra riskgrupperna som står först på tur. Dessutom kan vi ju smitta andra. Det är viktigt att tänka på, säger Annika Linde.

Möjliga vaccin mot covid-19

EU-kommissionen har under hösten undertecknat sex avtal om inköp av covid-19-vaccin för medlemsländernas räkning:

* 27 augusti: 300 miljoner doser från Astra Zeneca, med en option på ytterligare 100 miljoner.

* 18 september: 300 miljoner doser från Sanofi-GSK.

* 8 oktober: 200 miljoner doser från Janssen.

* 11 november: 200 miljoner doser från Biontech-Pfizer, med en option på ytterligare 100 miljoner doser.

* 17 november: 225 miljoner doser från Curevac, med option på 180 miljoner till.

* 25 november: 80 miljoner doser från Moderna, med en option på ytterligare 80 miljoner.

Källa: EU-kommissionen.