Detta är en artikel från TT.

Nya mobilregler i skolan – en av flera nya lagar

Telegram från TT / Omni
31 July 2022, 17.59

Anonyma kontantkort till mobiltelefoner förbjuds för att underlätta brottsutredningar. Och i skolans värld blir det lättare för personal att omhänderta mobiltelefoner. Det är några av nyheterna i lagboken.

Den 1 augusti träder flera nya lagar i kraft samtidigt som en rad lagändringar genomförs. Nytt i skollagen är bland annat att mobiltelefoner i regel endast får användas under lektionstid om läraren gett instruktioner om det. Dessutom ska möjligheterna att införa mobilfria skoldagar öka. De nya bestämmelserna gör det även lättare för rektorer att besluta om avstängning av elever.

Ändringar i utlänningslagen gör att utvisningar ska kunna ske vid lägre straffvärden än i dag. Domstolen ska inte längre väga in det men som en utvisning kan innebära för den enskilde vid straffmätningen.

En ny lag om hittegods på bland annat bussar och tåg träder i kraft. Den som hittar bortglömda prylar ombord ska lämna det till bolaget som ansvarar för resan.

Nu skärps också lagen gällande våldtäkt och andra sexuella kränkningar. Bland annat höjs minimistraffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn från fängelse i två år till fängelse i tre år.

Den 1 juli trädde flera nya lagar och lagskärpningar i kraft. Då började bland annat en ny terroristbrottslag att gälla. Dessutom blev det möjligt att besluta om tillträdesförbud för den som bråkar och stör på bibliotek och badhus.

Nya lagar och lagändringar

Här är ett urval av nya lagar och lagändringar som börjar gälla den 1 augusti.

Minimistraffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn höjs från fängelse i två år till fängelse i tre år. Samtidigt görs andra ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken gällande sexualbrott.

Det införs krav på registrering av kontantkort till mobiltelefoner för att underlätta brottsutredningar. Detta sker genom ändringar i lagen om elektronisk kommunikation.

Regler kring utvisning på grund av brott skräps genom ändringar i bland annat utlänningslagen.

Den som hittar gods på bland annat flyg, buss eller tåg ska lämna det till trafikföretaget som ska förvara det åt ägaren. Detta regleras i en ny lag om kvarglömd eller borttappad egendom.

Källa: Regeringskansliet