Foto: Marit Hommedal/NTB/Scanpix/TT

Nytt dödsfall efter vattenepidemin i Askøy

Telegram från TT / Omni
13 juni 2019, 13.14

En patient från norska Askøy som blev inlagd på Haukelands universitetssjukhus i samband att kommunens invånare druckit hälsovådligt vatten har avlidit

Enligt sjukhusledningen avled patienten i onsdags efter att ha blivit sjuk av bakterien campylobacter.

Bakterien är densamma som hittats i dricksvattnet i Askøy. Totalt har 49 vuxna och 15 barn lagts in på sjukhus efter sjukdomsutbrottet, som av allt att döma kommer från en bassäng som förser Askøy med dricksvatten.

En ettårig pojke avled i förra veckan på grund av en tarminfektion, men huruvida dödsfallet kan kopplas till smittan är ännu oklart. Larmet gick för första gången förra torsdagen.

I den aktuella bassängen har man funnit E. coli-bakterier, Clostridium och intestinala enterokocker.