Detta är en artikel från TT.

Nytt PFAS-larm: Flygplatsområde förgiftat

Telegram från TT / Omni
11 December 2023, 13.37

Vattnet från ett förgiftat flygplatsområde läcker rakt ut i grundvatten och en närliggande bäck. Det handlar om skyhöga värden PFAS från en brandövningsplats, rapporterar Barometern.

250 000 nanogram per liter har uppmätts i grundvattnet i närheten av brandövningsplatsen. Tröskelvärdet när det kommer till PFAS, ett samlingsnamn för högfluorerade kemikalier som bland annat återfinns i brandsläckningsskum, är 90.

Föroreningar kan finnas i den närliggande Törnebybäcken samt i grundvattnet, och Kalmar kommun samarbetar nu med Trafikverket, flyget och försvaret för att kartlägga föroreningen under två års tid.

– Vi vill utreda mer och syftet är att det ska leda till åtgärder, säger miljöspecialist Anna Aleljung från kommunen till tidningen.

Föroreningar kan finnas i den närliggande Törnebybäcken samt i grundvattnet – dock ligger området inte nära någon dricksvattentäkt.

PFAS är ett ämne som uppmärksammats stort den sista tiden. Under flera års tid har boenden i Kallinge i Blekinge drivit frågan om skadestånd efter att ha druckit förorenat dricksvatten som levererats av ett kommunalt vattenbolag. Förra tisdagen meddelade HD att det kan ses som en personskada att ha höga halter av PFAS i blodet och att det därmed ska gå att söka skadestånd om orsaken är förorenat dricksvatten.