Oförändrad arbetslöshet i EU

Telegram från TT / Omni
09 jan. 2020, 11.34

Arbetslösheten i eurozonen låg still på 7,5 procent i november, jämfört med oktober. I november 2018 var arbetslösheten 7,9 procent.

I hela EU låg arbetslösheten på 6,3 procent, också det oförändrat jämfört med månaden före, enligt Eurostat.