Detta är en artikel från TT.

Ökad smittspridning på äldreboenden: "Oroande"

Telegram från TT / Omni
31 October 2020, 08.09

Smittspridningen i Sverige har tagit fart – och ökningen syns även på landets äldreboenden. Nu finns en farhåga om att coronaviruset på nytt ska få grepp om de allra sköraste.

– Utvecklingen är väldigt oroande, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Smittspridningen inom omsorgen i Sverige har legat på en låg nivå under flera månader, men har sedan slutet av september ökat ganska kraftigt, säger Greger Bengtsson.

– Det är fortfarande så att ingen kommun har en så omfattande smittspridning i sina verksamheter som i våras, men det är oroväckande eftersom det går uppåt.

Just misslyckandet att stoppa spridningen på äldreboenden i våras har pekats ut som den avgörande orsaken till det höga svenska dödstalet. Nästan hälften av de som har dött med covid-19 i Sverige har varit personer med särskilt boende, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Beredskapen ute i landet är dock avsevärt bättre nu än när pandemin började, säger Greger Bengtsson.

– Men får vi ökad smittspridning i landet är det väldigt svårt att hålla ute det från äldreboendena, om de inte helt och hållet ska isoleras från omvärlden.

Slopat besöksförbud

Det nationella besöksförbudet som gällt under en stor del av pandemin slopades den 1 oktober, vilket innebär att kommuner saknar laglig rätt att stoppa besökare. Flera kommuner försöker dock ändå, med goda resultat.

Osby är ett sådant exempel, som "avråder starkt" från besök inom omsorgen.

– Vi har ingen smitta på äldreboendena i vår kommun, och det är därför vi vill agera nu. Vi vill vara proaktiva, säger Lina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Osby.

Än så länge har begäran i stort hörsammats från invånarna.

– De allra flesta har förståelse och tycker det är bra att vi vill skydda de boende.

Hon tror dock att det kan bli ett problem i längden om man saknar lagstöd för att stoppa besökare.

– Om det drar ut på tiden kan det bli svårare, då kan folk börja vilja komma igen.

– Man kanske kunde fatta beslut om temporära besöksförbud regionalt? Det hade jag personligen önskat, säger hon.

Snabb smittspridning

Köping är en annan kommun som avråder från besök på äldreboenden, ett beslut som fattades efter det att viruset började spridas på ett äldreboende i slutet av september.

– Vi fick en ganska stor smittspridning fort, med ett tiotal brukare smittade och närmare ett tjugotal medarbetare, säger Annasarah Pavasson, förvaltningschef för vård och omsorg i Köping.

Ingen av de som smittades då har dött och nu börjar samtliga tillfriskna. Men så länge det finns någon som helst smitta kvar på boendena kommer avrådan kvarstå, säger hon.

Greger Bengtsson på SKR menar att utvecklingen visar att det behövs möjligheter att fatta beslut om besöksförbud på regional nivå.

– Det är tråkigt att regeringen inte har tagit tillfället i akt att under tiden för låg smittspridning ta fram den typen av lagstiftning som tillåter beslut lokalt och regionalt.

Isolera demenssjuka

Både SKR och Folkhälsomyndigheten har föreslagit en ändring i smittskyddslagen för att kunna isolera demenssjuka med covid-19, men fortsatt saknas den möjligheten. Även det kan leda till problem, enligt Greger Bengtsson.

– Ska man hindra smitta blir det jätteproblematiskt när det finns demenssjuka personer som inte förstår att man måste isolera sig för att inte smitta andra, säger han.

Annasarah Pavasson i Köping tycker det är en svår fråga som kräver ordentliga etiska avväganden, men menar att det är bekymmersamt med personer som inte förstår vilken fara de kan utgöra för andra.

– Vi vill ju skydda alla. Vi vill att alla ska vara säkra och trygga, säger hon.

Fakta: Antal döda med covid-19 på särskilda boenden

5 988 personer har avlidit i covid-19 i Sverige, enligt statistik från Socialstyrelsen från 26 oktober.

2 766 av dem bodde på särskilt boende (46 procent).

1 581 av dem hade hemtjänst (26,4 procent).

Källa: Socialstyrelsen