Detta är en artikel från TT.

Oklart om gravida ska vaccineras

Telegram från TT / Omni
21 December 2020, 17.47

Klartecknet för Pfizer/Biontechs coronavaccin kom till slut från EU. Nu är vaccinationer i Sverige nära – men det finns frågetecken för gravida kvinnor och allergiker.

Vaccinet, döpt till Comirnaty, fick på måndagen ett villkorat godkännande av EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Det är den snabba processen som har gjort att allt inte står klart i dagsläget, enligt det svenska Läkemedelsverket.

– Det är ett komplett godkännande men med villkor som ska uppfyllas inom en viss tid, säger myndighetens vaccinsamordnare Charlotta Bergquist.

Det innebär bland annat att tillverkaren Pfizer/Biontech måste skicka in uppföljningsrapporter till myndigheterna oftare än normalt. Men några större frågetecken finns inte kvar, efter godkännandet av en stor så kallad fas 3-studie med drygt 40 000 deltagare.

– Den visade mycket god skyddseffekt mot covid-19, runt 95 procent. Vi var oroliga för att vaccinet skulle ge sämre effekt på äldre, men det kan man inte se i den här studien, säger Charlotta Bergquist.

För få gravida

Det största orosmolnet gäller hur gravida kvinnor svarar på vaccinet. I den stora studie som gjorts deltog endast några få gravida, vilket innebär att man inte kunnat dra några säkra slutsatser.

– Om man är gravid bör man resonera med sin läkare om det är lämpligt att vaccinera. Det finns inga uppgifter om några extra risker men det bör göras en individuell bedömning i varje fall, säger Ulla Wändel Liminga, ansvarig för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Flera biverkningar

Vad gäller biverkningar ser listan ut ungefär som väntat, enligt Läkemedelsverkets experter. De vanligaste biverkningarna, som drabbar drygt en tiondel av dem som vaccineras, är smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk och feber.

– Det är helt förväntade effekter av den aktivering av immunsystemet som en vaccination innebär, säger Ulla Wändel Liminga.

Bland de mer ovanliga biverkningarna noterades fyra fall (av de drygt 40 000 i fas 3-studien) av akut perifer facialispares, en förlamning av ansiktet. Men den har i alla fyra fall kunnat behandlas och bli bättre.

En biverkning som blivit omtalad är allergiska reaktioner hos personer med allvarlig allergi som tagit vaccinet, vilket bland annat noterats hos två sjukvårdsanställda i Storbritannien. Efter det har Astma- och allergiförbundet i Sverige krävt tydliga riktlinjer om vilka som bör ta vaccinet.

– Vi avråder inte allergiker från vaccination. Däremot är det viktigt att ha en noggrann övervakning efter att det getts. Det ska ske i en lokal med möjlighet att ta hand om eventuella överkänslighetsreaktioner, och man ska ha uppsikt över personen som vaccinerats i minst 15 minuter efteråt, säger Ulla Wändel Liminga.

De kommande vaccinen

EU-kommissionen har undertecknat sju avtal om inköp av covid-19-vaccin för medlemsländernas räkning. Exakt när nedanstående vaccin kan levereras är fortfarande oklart:

* 27 augusti: 300 miljoner doser från Astra Zeneca, med en option på ytterligare 100 miljoner.

* 18 september: 300 miljoner doser från Sanofi-GSK.

* 8 oktober: 200 miljoner doser från Janssen.

* 11 november: 200 miljoner doser från Biontech-Pfizer, med en option på ytterligare 100 miljoner doser.

* 17 november: 225 miljoner doser från Curevac, med option på 180 miljoner till.

* 25 november: 80 miljoner doser från Moderna, med en option på ytterligare 80 miljoner.

* 17 december: 100 miljoner doser från Novavax, med option på 100 miljoner till.

Källa: EU-kommissionen